-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Medailles en sterren in Kandahar

Medailles en sterren in Kandahar

 

Het einde van de Belgische inzet in Kandahar werd plechtig gevierd op zondag 12 oktober. De militairen kregen felicitaties voor hun inzet van de commandant van het Belgische contingent, de Belgische ambassadeur in Afghanistan, de commandant van het vliegveld van Kandahar en die van het zuidelijke commando (RC-South). Een plechtigheid vol erkenning voor het verwezenlijkte werk.

Binnen twee weken zijn er geen Belgen meer in Kandahar. De afbraak van de Belgische kampen is in zijn tweede fase aanbelandt. "We moeten nog 500 ton materieel terugsturen en er is nog veel werk, maar we zitten in de laatste rechte lijn", bevestigt majoor Miguel Constandt, de verantwoordelijke voor de terugkeer.

Ondanks die terugkeer werden de nog aanwezige Belgen in Kandahar overladen met medailles en complimenten. Kolonel Bert Van Vlercken, raadgever van de Afghaanse generaal die de operaties leidt, vat het belang van hun inzet samen: "Jullie hebben de coalitie geholpen om de Afghanen te steunen in hun moedige gevecht om het land uit de chaos te halen."

"Ik herinner me een debriefing van een van de bewakers aan de flightline", voegt brigadegeneraal Michael Fantini toe, de commandant van het vliegveld van Kandahar. "Hij deed zijn verslag niet in het Frans of het Nederlands, maar in het Engels. Terwijl hij negen maanden eerder die taal nog niet sprak. De inzet en toewijding van de Belgen hebben indruk op me gemaakt."

Generaal-majoor Michael Bills, de commandant van het zuidelijke commando (Regional Command South) was ook vol lof. Wetende dat Zuid-Afghanistan de historische wieg van de taliban is, bedankte hij de Belgen voor hun zes jaren inzet in Kandahar: "Jullie steun heeft geholpen om de opstandelingen te overwinnen. Walk with pride."