-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Maritieme opleidingen gebundeld

Maritieme opleidingen gebundeld

 

Het Maritime Competence and Career Centre (MC3) is op donderdag 14 februari in voege getreden. Met het MC3-project bundelen de Marine, de Hogere Zeevaartschool en de VDAB hun kennis en krachten voor een nog betere maritieme beroepsopleiding.

"Wij zijn zeevaders." Met die woorden opende viceadmiraal Wim Robberecht de persconferentie in de Marinebasis van Zeebrugge. Hier waren de drie maritieme entiteiten samengekomen om het nieuwe Maritime Competence and Career Centre voor te stellen aan de federale overheidsdienst Mobiliteit. Alle aanwezigen mochten ook voor het eerst het gloednieuwe logo aanschouwen dat de grote samenwerking symboliseert.

In de maritieme wereld waait er al enige tijd een nieuwe wind. Alle partijen streven naar steeds hogere kwaliteit zodat de vraag naar competente zeelieden stijgt. Daarom is er nu dit unieke samenwerkingsakkoord met als speerpunt een kwalitatief maritiem beroepsonderwijs.

Dankzij de kruisbestuiving kunnen de drie entiteiten nu hun infrastructuur delen en expertise uitwisselen. Samen streven ze naar één doel: een duurzame carrière uitbouwen binnen de maritieme wereld.

Met de ondertekening van het charter hebben de drie partijen hun gloednieuwe samenwerking geofficialiseerd. Zo toont Defensie dat het blijft inzetten op de opwaardering van het militaire beroep.