-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine opereert in de lucht

Marine opereert in de lucht

 

De komende twee jaar zal de marine met verschillende drones experimenteren. Defensie wil namelijk inzetten op het gebruik van onbemande systemen op onze schepen. Dit kan het in de toekomst heel wat gemakkelijker maken om kustwachttaken uit te voeren.

De marine innoveert en is daarom de inzet van drones tijdens maritieme opdrachten aan het uittesten. Ze zal verschillende drones testen om te zien welke model het meest geschikt is voor die taken en operaties.

De nieuwe eenheid Maritime Tactical Unmanned Aerial Systems (MTUAS) zal instaan voor het onderzoek naar het juiste systeem. De eerste testen vinden vanaf land plaats, in een latere fase zullen de drones vanop schepen worden bediend. Zo wil de MTUAS alle gebruiksmogelijkheden aftoetsen en de limieten in kaart brengen. Volgend jaar start dan de opleiding van de eerste MTUAS-piloot.

Op termijn moeten de onbemande systemen de taken van de maritieme helikopters kunnen overnemen. Naast het voordeel van kostenefficiëntie zijn ook de beschikbaarheid, flexibiliteit en veiligheid grote troeven om met drones aan de slag te gaan. Zo zullen ze mijnen kunnen helpen opsporen en vernietigen zonder dat het moederschip de gevaarlijke zone moet benaderen. Ook onderzeeboten opsporen, schepen identificeren en illegale activiteiten op zee detecteren behoren tot toekomstige kerntaken. Wanneer het tijdens complexe missies nodig is om wapens in te zetten, blijven bemande helikopters echter noodzakelijk.

Met dit onderzoek toont de Belgische Marine aan dat ze een pionier wil blijven in het verzorgen van een veilige omgeving op zee. Tijdens de Navy Days, op 30 juni en 1 juli in Zeebrugge, kon het grote publiek alvast genieten van verschillende demonstraties met de drones.