-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk bezoek voor militair ziekenhuis

Koninklijk bezoek voor militair ziekenhuis

Koning Albert II en koningin Paola hebben op donderdag 25 april 2013 een werkbezoek gebracht aan het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek. In gezelschap van de chef Defensie en de vicepremiers kregen ze een update van de militaire geneeskunde.

Terwijl de koning deelnam aan een werkvergadering, bezocht de koningin de nieuwe tentoonstelling 'Oorlog & Vrede in de Radiologie'. Die toont de ontwikkeling van die medische wetenschap tijdens de twee wereldoorlogen.

Het koningspaar bezocht vervolgens het laboratorium voor klinische biologie voor meer info over de infectierisico's tijdens militaire operaties. In het centrum voor luchtvaartgeneeskunde toonde geneesheer luitenant-kolonel Emonds de hypobare drukkamer voor piloten. Die worden er getest om te kijken hoe goed ze reageren op lagere luchtdruk.

In het brandwondencentrum bezochten de koning en koningin een militair die in 2012 verbrand raakte. Ook de kinderen die in dit centrum behandeld worden, waren blij verbaasd het koningskoppel aan hun bed te zien.