-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kerntaken Defensie weer centraal in 2020

Kerntaken Defensie weer centraal in 2020

 

Op de vliegbasis van Kleine-Brogel heeft Defensie de operaties voor dit jaar voorgesteld. Er was vooral aandacht voor deopdracht Baltic Air Policing (BAP), waaraan op dit moment Belgische F-16’s deelnemen. Daarnaast is het Belgische leger in 2020 vooral actief in eigen land, de Sahel, het Midden-Oosten en aan de oostgrens van Europa.

Tijdens de operaties in 2020 zet Defensie in totaal permanent ongeveer duizend Belgische militairen in op drie continenten.

Sinds de aanslagen van 2016 in Zaventem en Brussel was de strijd tegen terreur de rode draad in de operaties van Defensie. Chef Defensie (CHOD) generaal Marc Compernol wil dit jaar terugkeren naar de kerntaken van Defensie: collectieve verdediging, collectieve veiligheid en de bescherming van Belgische burgers. Hij verwijst daarvoor naar de Strategische Visie 2030.

De collectieve verdediging houdt vooral de bescherming van het NAVO-grondgebied in. Zo worden Belgische mijnenjagers en het fregat Leopold I ingezet in de NAVO-vloten (SNMG 1, SNMCMG 1) die ontmijningsopdrachten uitvoeren op de Noordzee en de Baltische Zee. In de Baltische staten draagt de Luchtcomponent haar steentje bij aan de operatie Baltic Air Policing (BAP).

De Sahel wordt dan weer de focus voor operaties van collectieve veiligheid. Onze Belgische militairen blijven er bijvoorbeeld opleiding geven aan de strijdkrachten van Mali (EUTM, MINUSMA) en Niger (New Nero).

In het Midden-Oosten blijven Belgische militairen actief in Irak (Inherent Resolve) en Afghanistan (Resolute Support Mission). Tot slot wacht Defensie op de goedkeuring van de regering om een detachement van vier F-16’s naar Jordanië te sturen in de strijd tegen IS in Irak en Syrië.

De derde kerntaak van Defensie is het beschermen van Belgische burgers. De inzet van militairen op straat (operatie Vigilant Guardian) gaat voorlopig verder, maar wordt elke maand geëvalueerd.