-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jongerenstage Artillerie

Jongerenstage Artillerie

 

De stage Artillery Junior is een van de jongerenstages die de Landcomponent dit jaar organiseert. Die liep van 8 tot 12 augustus in en rond de kazerne in Lombardsijde.

Jongeren tussen 15 en 18 konden tijdens die week kennis maken met het leven in een eenheid van de Landcomponent, in dit geval met de artillerie. Dat betekende veel sport, dagelijkse driloefeningen en demonstraties van voertuigen en wapentuig van de artillerie.

Kaartlezen, camouflage, survivaltechnieken en een bivak stonden ook op het programma. Daarnaast was er tijd voor een bezoek aan het domein Raversijde.

De monitoren hadden gezorgd voor een gevarieerd programma van sport, cultuur en militair leven. De manier waarop ze dat overbrachten, zorgde bij de deelnemers voor veel bijval.

Voor sommigen was het niet hun eerste jeugdstage bij Defensie. De meesten kijken ook al uit naar een volgende of overwegen zich te wagen aan de militaire toelatingsproeven. De jongerenstages blijken dus een belangrijke schakel in het wervingsproces.