-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Info@Reserve: Onze nationale verenigingen KNVRO en KNUROO

Info@Reserve: Onze nationale verenigingen KNVRO en KNUROO

 

Defensie erkent, ondersteunt en onderhoudt geprivilegieerde relaties met twee overkoepelende nationale verenigingen van reservisten die dienen als contactpersonen en partner van Defensie m.b.t. de reserve: de Koninklijke Nationale Vereniging van Reserveofficieren vzw (KNVRO) en de Koninklijke Nationale Unie van Reserve Onderofficieren vzw (KNUROO).

Deze verenigingen overkoepelen, coördineren, vertegenwoordigen, vormen en informeren de Reserve rechtstreeks en dankzij een netwerk van verenigingen van reservisten.

In samenwerking met Defensie, organiseren ze vormingsactiviteiten zoals de nationale competitie van het reservekader en de oefening Green Spring. Op het vlak van de communicatie zijn ze eveneens een vaste partner van de Directie Nationale Reserve, met de nadruk op de sociale media en de website. Op protocolniveau coördineren en zorgen ze voor de deelname van de reserve aan nationale herdenkingen en défilés zoals bijvoorbeeld op 21 juli en op 11 november.

Hiernaast verdedigen ze de morele en materiële belangen van hun leden en van de reserve in het algemeen zowel binnen als buiten Defensie. Ze zijn de spreekbuis van de reserve.

Door de relaties tussen alle generaties en functies binnen de reserve te faciliteren verzekeren ze de uitwisseling van informatie en de continuïteit van de reserve met respect voor het verleden maar gericht naar de toekomst. Kameraadschap staat hoog in hun vaandel geschreven.

Ten slotte, streven beide verenigingen naar een nauwere samenwerking tussen het beroepskader en het reservekader binnen Defensie en bevorderen ze de harmonieuze betrekkingen tussen het leger en de natie.

Op internationaal vlak, zijn beide verenigingen actief binnen de NAVO via de twee internationale confederaties van reservisten, de "Confédération Internationale des Officiers de Réserve" (CIOR) en de "Confédération Internationale des Sous-Officiers de Réserve" (CISOR).

Tientallen verenigingen van reservisten, ingedeeld per regio, per component of per doelgroep, zijn lid van beide overkoepelende verenigingen. Ze staan ter beschikking van de reserve en bieden op hun beurt diverse en veelvuldige activiteiten aan. Ze tellen leden van alle graden en alle componenten in hun rangen.

KNVRO werd gesticht op 10 januari 1935, op initiatief van Albert Devréze, de toenmalige minister van Landsverdediging, en van de Vriendenkring van de Officieren van de Veldtocht 1914-1918. Ze kreeg de titel "Koninklijke" op 18 september 1984. KNUROO werd gesticht op 10 februari 1937, op initiatief van een groep dienstplichtige reserveonderofficieren. Ze kreeg de titel "Koninklijke" op 24 maart 1987. Beide verenigingen hebben hun zetel aan de Karmelietenstraat 24 in Brussel.

Meer informatie gewenst? Aarzel niet contact op te nemen.

KNVRO

Tel.: 02 501 23 38

KNUROO

Tel.: 02 501 23 37

http://www.TheBelgianReserve.be

https://www.facebook.com/TheBelgianReserve/