-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Info@Reserve: je expertise ten voordele van Buitenlandse Zaken … een oproep

Info@Reserve: je expertise ten voordele van Buitenlandse Zaken … een oproep

 

De federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken wil voor diverse opdrachten, voornamelijk in het buitenland, een beroep kunnen doen op ex-militairen, reservemilitairen of gepensioneerde militairen met een bepaald profiel.

De Minister van Defensie heeft eertijds (2010) toegezegd om hierin faciliterend op te treden. Tijdens het jaarlijkse onderhoud tussen de chef Defensie en de voorzitter van het directiecomité van Buitenlandse Zaken, dat plaats vond op 3 oktober 2013, werd die behoefte nogmaals aangekaart.

De opdrachten kaderen in het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de Europese Unie, waarbij civiele crisisbeheersingsmissies in diverse onstabiele regio’s of bij crisissen in de wereld worden gepland en beheerd. Die missies doen voornamelijk een beroep op magistraten en politieagenten maar eveneens op personen met andere profielen, in het bijzonder personen met een expertise in volgende domeinen (niet-exhaustieve lijst): politieke wetenschappen, sociale wetenschappen, economische wetenschappen, recht (voornamelijk mensenrechten), communicatie/public relations, journalistiek, projectbeheer, financieel beheer/boekhouding, logistiek, personeelsbeheer, informatica en medische expertise (paramedisch, algemene geneeskunde).

De voorwaarden voor deelname aan die missies zijn:

  • ofwel ervaring in een civiele crisisbeheersingsmissie kunnen voorleggen;
  • ofwel met succes de generieke opleiding civiele crisisbeheersing voltooien, georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken. Die opleiding werd opgericht om een pool van getraind personeel te creëren die beschikbaar is voor een mogelijke ontplooiing in een civiele EU-missie.

Voor de duur van de ontplooiing (minimaal twaalf maanden met de mogelijkheid tot verlenging) zullen de kandidaten die de EU accepteert, onder tijdelijk contract van de FOD Buitenlandse Zaken vallen. De deelname is een pure burgeraangelegenheid.

Indien geïnteresseerd of bij specifieke vragen hieromtrent, kan je rechtstreeks contact opnemen met de FOD Buitenlandse Zaken.