-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het ontmijnerspeloton zet zijn opdracht naar het blue point verder

Het ontmijnerspeloton zet zijn opdracht naar het blue point verder

 

Sinds 7 juli nadert het ontmijningspeloton steeds dichter bij het blue point BP75(1). Op 31 werkdagen ontmijnden ze 68 vierkante meter en vernietigden ze zeven antipersoonsmijnen.

De opdracht van het ontmijningspeloton bestaat uit het maken van een gang doorheen het mijnenveld. Het is de bedoeling dat ze een precies bepaald punt bereiken, waar dan een blue point gebouwd wordt. Dat wordt gematerialiseerd door een betonnen sokkel, die blauw geverfd is en waar in het wit de letters 'UN' op staan. Dit vormt dan een opvallend punt op de demarcatielijn tussen Libanon en Israël.

Om zo'n blue point aan te leggen, moeten ze eerst een gang van drie meter breed ontmijnen. Daarna sluiten ze de randen van die gang met een omheining af van de niet-ontmijnde zone.

Momenteel bevindt het peloton zich nog in de eerste fase. Sinds hun eerste ontmijningsdag hebben ze 68 vierkante meter ontmijnd en hebben ze zeven antipersoonsmijnen geneutraliseerd. Volgend de metingen van de JGIS, het VN-orgaan voor topografische opmetingen, zijn ze nog op ongeveer tien meter van de plaats van het toekomstige blue point. Dit betekent dat ze nog minder dan vijftig vierkante meter moeten ontmijnen.

Zodra die fase afgesloten is, begint het peloton met de zogenaamde fencing. Ze betonneren metalen staven en verbinden die met een afsluitingsdraad. De omheining zal een twintigtal centimeter onder de grond zitten, om te voorkomen dat mijnen door grondverschuivingen of overstromingen van de niet-ontmijnde zone naar de ontmijnde zone zouden bewegen. Ten slotte zullen de militairen van het Chinese contingent de betonnen sokkel bouwen en nadien het eigenlijke blue point.