-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het milieu-engagement van Defensie

Het milieu-engagement van Defensie

 

Op 8 maart 2016 kwamen alle milieucoördinatoren van Defensie samen om de stand van zaken op te maken voor 2015. Het was tijd voor een terugblik: meer dan 3.000 non-conformiteiten werden opgelost, milieuvergunningen werden afgeleverd aan kwartieren over het hele nationale grondgebied en concrete voorbeelden werden gegeven van het conformeren van bepaalde installaties.

De Algemene Directie Material Resources (DG MR), verantwoordelijk op het vlak van milieu voor heel Defensie, heeft een charter opgesteld dat werd ondertekend door de chef Defensie, waarbij het departement "zich engageert om de milieubelasting verbonden aan zijn activiteiten en installaties te beperken of te vermijden". De directeur-generaal a.i., generaal-majoor Debaene, heeft gebruik gemaakt van deze bijeenkomst om de nadruk te leggen op het belang van de sensibilisering van de lokale korpscommandanten voor de milieuaspecten en om de aanwezige coördinatoren te wijzen op de cruciale rol die zij in dit proces te spelen hebben.

Spelers op het terrein

"De structuur werd in 2005 opgericht," legt adjudant-chef Erik Sainte van het bureau Coördinatie en Controle binnen de sectie Management van DG MR uit, "en bestaat uit drie niveaus." Zo werkt Erik op de staf, het niveau dat het milieubeleid ontwikkelt, zodat Defensie in overeenstemming zou zijn met de toepasselijke nationale wetgeving. "Natuurlijk, als het bijvoorbeeld gaat om het toekennen van een vergunning voor een brandstoftank voor de verwarming of een stock van ontvlambare producten in een eenheid van Defensie, rekenen wij op onze contacten van het tweede niveau, namelijk de milieucoördinatoren die in de Milieu Technische Eenheden (MTE) en hun antennes werken. Ze zijn verspreid over heel het Belgische grondgebied en beheren, op basis van de wetgeving, de milieuaspecten verbonden aan de installaties en de activiteiten. "Tot slot mogen wij de schakel die het dichtst staat bij de realiteit in de eenheid en dus bij de milieuaspecten die hen het meest raken niet vergeten," houdt adjudant-chef Sainte eraan te verduidelijken, "onze milieuraadgevers!" In ieder kwartier van Defensie is er één." Al die spelers hebben als opdracht om een oogje in het zeil te houden en vormen een keten waarbinnen het milieu wordt beheerd, zowel top-down als bottom-up. "Vanuit de staf bepalen ze het beleid dat binnen Defensie gevolgd moet worden, maar wij zijn eveneens perfect op de hoogte van wat er gebeurt op het terrein. Wij gaan soms ter plaatse of omgekeerd wonen de coördinatoren soms bij ons vergaderingen bij."

Alles voor het milieu

Erik heeft een enorme ervaring in deze materie aangezien hij, alvorens terecht te komen in het bureau van de denkers, dagelijks de natuur van dichtbij heeft beleefd. Hij is vele jaren milieucoördinator geweest in Marche-en-Famenne, een van de vijf kampen die Defensie telt. "Die militaire domeinen zijn gevoelige en beschermde zones; ik had een fantastische job in contact met de dieren en de begroeiing. Met botanisten en ornithologen bepaalde ik de middelen die moesten ingezet worden om habitats te beschermen of te herstellen, ik telde de diersoorten, enzovoort" Nu werkt hij in een kantoor in Brussel ... "De schok is nogal heftig geweest, dat is duidelijk! De wouden en velden van een natuurdomein van 3.000 hectare verlaten, waarin ik tachtig procent van de tijd doorbracht, om de hele dag binnen te zitten: ik heb een aanpassingsperiode nodig gehad." Dat het niet gemakkelijk zou zijn, wist Erik op voorhand, maar hij wilde zijn ervaring ten dienste stellen om de theorie en de praktijk dichter bij elkaar te brengen. Zijn raadgevingen zijn vandaag, zowel voor de theoretici als voor de spelers op het terrein, van kostbare waarde. Hij begrijpt zowel de ene als de andere en is een waardevolle schakel in de milieuketen van Defensie. Zonder spijt ...