-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Get Well, Stay Well

Get Well, Stay Well

 

Het 5 Element Medische Interventie (5 EMI) is gevestigd in Nijvel en telt ongeveer 250 personeelsleden waaronder 6 reservemilitairen. Een van hen is apotheker majoor Ignace Mestdagh.

Hij deed zijn legerdienst in 1989 als kandidaat reserveofficier apotheker in het toenmalig militair hospitaal van Oostende en ging hierdoor automatisch over naar het reservekader. Als apotheker doet hij meer dan enkel het afleveren van medicatie en het verstrekken van raad en advies. Hij staat eveneens aan het hoofd van de afdeling Depot binnen 5 EMI. Als apotheker en manager is hij uiteraard bezorgd om ieders gezondheid. Hieronder zijn verhaal.

Apotheker maar ook manager?

“Het is niet meer van elkaar los te koppelen”, zegt Ignace. “Onze eenheid is niet zomaar een gespecialiseerd bataljon in de ondersteuning van de eenheden op medisch vlak. Ze assembleert en levert geneeskundige producten en diensten. Hiermee zorgt ze voor de medisch logistieke ondersteuning van onze eenheden zowel in binnen- als buitenland. Mijn depotafdeling is de farmaceutische groothandel en is wettelijk erkend door het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Dit impliceert dat we moeten voldoen aan alle kwaliteitsnormen die hieraan verbonden zijn.

Mijn officina (erkende openbare apotheek) heb ik recentelijk omgeruild voor een meer afwisselende job als apotheker bij Defensie. Als reservemilitair nam ik deel aan de laterale bijzondere selectieproeven in 2012. Ik was geselecteerd en kon zo, na een verkorte opleidingsperiode en een geslaagd examen tweede landstaal, worden benoemd in de graad van majoor. Daarnaast ben ik momenteel aangenomen als burger met een zelfstandig statuut binnen Defensie, al is dat beperkt in tijd.

Vandaag oefen ik als afdelingshoofd een managersfunctie uit. Samen met 20 enthousiaste medewerkers staan we in voor het dagelijks beheer en de leveringen van geneesmiddelen en medisch materiaal.”

Een teamleader dus?

“Een absolute noodzaak”, vervolgt Ignace. “Als apotheker coördineer ik samen met mijn team de medische en farmaceutische bevoorrading. Hierin kan je als burger binnen Defensie, alleen maar slagen indien je omringd wordt door de juiste mensen uit het actieve kader. Hier in Nijvel zijn we het centraal bevoorradingspunt ten voordele van alle eenheden.  Vroeger stond dit bekend als de ‘militaire hoofdapotheek’. Ondanks alle reorganisaties binnen Defensie, is deze behoefte blijven bestaan en oefent het 5 EMI bijgevolg de opdrachten verder uit.”

U engageert zich ook in het buitenland?

“Als reservemilitair heb ik kunnen deelnemen aan meerdere operaties”, vervolgt Ignace. “Dit gebeurde telkens onder de vorm van een Contact Team. Zo ben ik meerdere keren in Afghanistan geweest maar ook in Kosovo en Libanon. Mijn recentste deelname was in juni 2014 (20-30 juni). Op de luchtmachtbasis van Kandahar stond ik tijdens de afbouw van Belgische troepen onder meer in voor het nazicht en beheer van de overdracht van geneesmiddelen aan onze Britse collega’s.”

Burger, maar bovenal gemotiveerd reservist!

“Zeer zeker”, bevestigt Ignace. “Ik voel mij in de eenheid zeer goed geïntegreerd en krijg steeds meer taken toegewezen met de overeenkomstige verantwoordelijkheden. Enerzijds kan ik mijn kennis en jarenlange ervaring vanuit de farmawereld delen met het personeel en anderzijds biedt de functie mij de mogelijkheid om me als een people manager volledig te ontplooien. De occasionele deelname aan buitenlandse operaties maakt deze baan uiteraard nog boeiender. Door mijn grote beschikbaarheid kan ik vlot inspelen op de behoefte aan inzet als de staf van de Medische Component mij dit vraagt. Mijn militaire plunje ligt trouwens steeds klaar!”.