-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Genie bouwt baileybrug voor ‘De Grote Rappèl’

Genie bouwt baileybrug voor ‘De Grote Rappèl’

 

Vanaf 12 september start in Leopoldsburg een nieuwe editie van 'De Grote Rappèl’: een muzikaal totaalspektakel met meer dan 440 acteurs, zangers, dansers en figuranten. Dat vertelt het verhaal van Leopoldsburg rond de Bevrijding van WO II en de start van operatie Market Garden (A Bridge Too Far).

Voor dit spektakel zullen de mannen en vrouwen van het 11 Bataljon Genie uit Burcht een indrukwekkend decorstuk realiseren. Op het plein voor het kwartier IJzer bouwen zij een baileybrug.

De brug wordt gebruikt als decorstuk tijdens ‘De Grote Rappèl’ en als draagplatform voor het led-scherm van 16,5 op 4 m, en 3400 kg zwaar.

Omdat de brug in Leopoldsburg buiten het normale gebruiksdomein wordt opgesteld, moesten de genisten eerst bestuderen hoe stabiel de brug blijft in combinatie met de containers en het gewicht van het led-scherm.

Bovendien is stelt de praktische uitvoering meer uitdagingen dan bij een normale inzet. De brug wordt namelijk eerst gebouwd en nadien ongeveer vijf meter hoog op containers gehesen. Deze werf is een unieke trainingskans voor de genietroepen om hun kennis en kunde verder uit te breiden.

Bij de gevechtsgenie beschikken ze over de knowhow om een baileybrug te bouwen. Officieren en onderofficieren worden nog steeds in die materie getraind. De dienst Vlaamse Waterwegen beheert en verschaft de onderdelen van de baileybrug. Tijdens acties in het kader van hulp aan de natie zorgt Defensie voor de knowhow, de mankracht en de bijhorende middelen om de brug te bouwen.

In 2012 werd in Drongen een dergelijke ‘tijdelijke’ brug gebouwd, als bypass van een bestaande brug. Na de herstelling in 2018 haalde Defensie de baileybrug weer weg.