-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Fyrom vervoegt de Belgische battle group

Fyrom vervoegt de Belgische battle group

 

Een contingent uit de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië (Fyrom) zal deel uitmaken van de EU battle group die België vanaf juli 2014 zal leiden. Dat hebben militaire vertegenwoordigers van de zes deelnemende landen op 24 maart officieel bekrachtigd.

Tijdens dezelfde plechtigheid ondertekenden de afgevaardigden uit België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en de Fyrom ook de technische overeenkomsten. Die zijn opgemaakt in zes talen en bepalen in detail de procedures, de verantwoordelijkheden en de financiële regelingen tussen de deelnemers tijdens de volledige trainingscyclus en bij een eventuele inzet. Hiermee is opnieuw een volgende stap in het voorbereidingsproces gezet.

Ondertussen stoomt de beschermingscompagnie uit de Fyrom zich samen met de voltallige Battle Group klaar voor de grootse certificatieoefening Quick Lion. Als hoogtepunt van de internationale voorbereidingscyclus zullen van 2 tot 12 juni ongeveer 2.500 militairen oefenen in de provincies Luik en Luxemburg. Vanaf 1 juli is de Battle Group paraat om als snellereactiecapaciteit op te treden voor de Europese Unie.