-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Focus op Operatie METT Maradi

Focus op Operatie METT Maradi

 

Kapitein-ter-zee Carl Gillis, hoofd van de divisie Operaties van Defensie, stelde op 8 oktober in Flawinne de lopende operaties voor. Eén daarvan, METT Maradi in Niger, wordt hier belicht door luitenant-kolonel Thierry Landas, commandant van het 2 Bataljon Commando's.

Operatie METT (Mobile Education & Training Team) Maradi, naar de stad waar het team ontplooid is, is een opleidingsmissie ten voordele van Nigerese militairen.

Na de ontplooiingsactiviteiten in augustus is de opleiding sinds 2 september in handen van 41 militairen van het 2 Bataljon Commando's. Na 14 weken worden zij afgelost door het 3 Bataljon Parachutisten.

Doel van de opleiding is de Nigerese troepen in staat te stellen meer zelfstandig te opereren en eigen troepen op te leiden, vooral inzake grensbewaking. Essentieel voor een land wiens grenzen onder druk staan vanuit Mali, Libië en Nigeria, en met een vluchtelingenpopulatie van meer dan 400 000 personen. Djihadisten, mensen- en wapensmokkelaars zijn belangrijke bedreigingen waaraan het West-Afrikaanse land het hoofd moet leren bieden.

De aanwezige troepenmachten hebben een gestandaardiseerd opleidingstraject opgesteld dat rekening houdt met de specifieke omstandigheden in Niger. Binnen dat globale kader coördineert het Special Operation Regiment (SOR) de Belgische opleidingsprojecten. Dat gebeurt in overleg met de Nigerese troepen en met steun van verscheidene eenheden.

Daarnaast bereiden ze andere projecten voor op basis van de middelen die plaatselijk voorhanden zijn. Zo ontwikkelen ze een medische kit om de overlevingskansen van gewonden te vergroten, en een gevechtswebbing.

Nigerese officieren en onderofficieren hebben intussen in Marche-les-Dames hun brevet paracommando behaald.

METT Maradi is een onderdeel van Operatie New Nero. In dat kader werden intussen al 1200 Nigerese militairen opgeleid. Defensie doet zijn best de ecologische voetafdruk van deze operatie zo klein mogelijk te houden: het aantal mensen en middelen wordt beperkt gehouden en geoutsourcet indien mogelijk (transport ter plekke, water, brandstof,…).

Luitenant-kolonel Landas onderstreept de goede samenwerking met de logistieke, medische en genie steunelementen.

Op dit moment zijn 1315 van onze militairen ontplooid in operatie, verdeeld over opdrachten in dertig landen. Het leeuwendeel (970) is ontplooid binnen Europa (België, Litouwen, Baltische Zee). Daarbuiten vinden we in Afghanistan en Mali de grootste Belgische detachementen.