-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

F-16’s doorbreken stilte in Belgisch luchtruim

F-16’s doorbreken stilte in Belgisch luchtruim

 

Ons Belgisch luchtruim kende de voorbije vier weken een relatieve rust. Sinds donderdag 9 april kunnen onze F-16-gevechtsvliegtuigen opnieuw de vleugels uitslaan en doorklieven ze het luchtruim.

Het coronavirus heeft overal toegeslagen, te land, ter zee maar ook in de lucht. De commerciële luchtvaart is tot stilstand gekomen nadat de meeste maatschappijen hun vluchten hebben opgeschort en de private luchtvaart is zelfs verboden.

De weinige vliegtuigen die ons luchtruim nog doorkruisen hebben grotendeels Melsbroek, Zaventem of Luik als bestemming. Die vluchten worden gebruikt in de strijd tegen Covid-19 voor de repatriëring van landgenoten en Europese burgers of voor de levering van noodzakelijke beschermingsmiddelen. Onze luchttransporteenheid blijft dus in de weer.

Sinds 25 maart werd het trainingsprogramma van onze NH90 Caiman helikopters en C-130 Hercules dan ook weer opgestart. Maar wat met onze jachtvliegcapaciteit? Op 18 maart hadden ook onze F-16-eenheden, de 2 en 10 Tactische Wing, een tijdelijke pauze in hun trainingsprogramma ingelast. Maar sinds donderdag 9 april kunnen onze F-16-gevechtsvliegtuigen opnieuw de vleugels uitslaan en doorklieven ze het luchtruim.

“Om de veiligheid en gezondheid van ons personeel te garanderen hebben we even een korte pauze ingelast. Net zoals na een periode van 3 weken verlof moeten de kwalificaties van onze F-16 piloten door middel van trainingsvluchten onderhouden worden. Deze kwalificaties hebben we nodig om het huidige operationele niveau van onze Luchtmacht te behouden. Vanaf 14 mei aanstaande zullen we opnieuw instaan voor de beveiliging van onze Benelux luchtruim. Daarom hebben we samen met de collega’s van de 10e Tactische Wing besloten om op 9 april onze trainingsvluchten te hervatten” zegt Kolonel Vlieger Philippe Goffin, korpsoverste van de 2e Tactische Wing.

“Tot en met eind april nemen we actief deel aan de NAVO-operatie Baltic Air Policing vanop de luchtmachtbasis Siauliai in Litouwen”, vertelt luitenant-kolonel Davy Compeers, commandant luchtoperaties (OSN) van de 10 Tactische Wing. “Een paar weken later nemen we samen met de 2 Tactische Wing de QRA-opdracht over van onze Nederlandse collega’s van de Koninklijke Luchtmacht. Ook eventuele bijkomende opdrachten, opgelegd door de federale regering, blijven we trainen. Het hernemen van de vluchten zal stelselmatig gebeuren en aan een lager ritme dan normaal.”

Naast de maatregelen van de federale overheid en de bijkomende richtlijnen van onze Chef Defensie hebben beide luchtmachtbasissen hun eigen voorzorgsmaatregelen genomen om het personeel te beschermen. De gangen en trappen van gebouwen waar veel personen samenkomen, kregen een volgrichting. In sommige lokalen bevinden er zich op de grond symbolen om voldoende afstand te bewaren. Bij missie-essentiële verplaatsingen of werkzaamheden in teamverband ben je verplicht om mondmasker en handschoenen te dragen. Zelfs de cockpit van onze F-16-gevechtsvliegtuigen wordt na elke vlucht ontsmet.

“Het is een hele resem aan maatregelen die extra aandacht en een strikte toepassing vragen. Maar ons personeel is onze grootste waarde. Zonder onze mensen kunnen we onze opdrachten niet uitvoeren. We zijn hen zeer erkentelijk en dankbaar voor hun inzet” zegt OSN Davy terwijl hij met een glimlach de opstijgende vliegtuigen aanschouwt.

“Ook in deze bijzondere periode kan de Belgische bevolking rekenen op de paraatheid en het professionalisme van het personeel van de Luchtcomponent, in België en daarbuiten”, besluit kolonel Goffin.

#COVID19BELDEF