-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Evacuatieoefening in het Brandwondencentrum

Evacuatieoefening in het Brandwondencentrum

 

Het personeel van het Brandwondencentrum van het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-over-Heembeek heeft op 22 november aan een grote evacuatie-oefening deelgenomen. Daarmee wilden ze de procedures in geval van brand heropfrissen en aanscherpen. Ook de Brusselse brandweer nam aan de oefening deel.

Rook in gang B op het zesde verdiep, een voortdurende kakofonie van alarmsignalen, groene en blauwe hemden haasten zich in alle richtingen en buiten toegesnelde brandweerwagens … een intens toneel voltrok zich bij de evacuatieoefening aan het Brandwondencentrum. Een erg realistische simulatie van een brand. “Het is een oefening, het is een oefening!”, stelden de deelnemers het andere ziekenhuispersoneel en de patiënten gerust.

Om een ziekenhuis te evacueren is een goede coördinatie nodig, tussen het medisch personeel maar ook met de brandweer en de rondliggende ziekenhuizen. Zodra er rook wordt opgemerkt, start de alarmprocedure met een luid alarm in de gangen. Ook de officier van wacht wordt op de hoogte gebracht. De hoofdverpleegkundige komt ter plaatse om de omvang van het gebeuren in te schatten. Hij of zij geeft die inschatting door aan de officier van wacht, die indien nodig de brandweer en andere ziekenhuizen op de hoogte brengt.

In afwachting van de aankomst van de brandweer leidt het medisch personeel de bezoekers naar buiten en trachten ze de brandhaard in te dijken. Daarna sluiten ze rond de gevarenzone alle deuren. Die kunnen gedurende dertig minuten het vuur weerstaan. In die tijdspanne kunnen ze zich op een evacuatie voorbereiden en zich in ploegen verdelen.

Indien nodig, begint het personeel eerst met een horizontale evacuatie. De patiënten die het meeste risico lopen, verplaatsen ze eerst naar een andere gang of van de High Care naar de Medium Care zone. Zodra de brandweer ter plaatse is en haar goedkeuring heeft gegeven, kan langs de trappen en externe liften de verticale evacuatie beginnen.

Het Brandwondencentrum van het Militaire Hospitaal Koningin Astrid is een dienst van de Medische Component die al 38 jaar bestaat. Hier krijgen mensen met brandwonden of verstikkingsverschijnselen gespecialiseerde verzorging, als onderdeel van de ‘hulp aan de natie’.