-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Einde Tweede Wereldoorlog voor altijd in gedachten

Einde Tweede Wereldoorlog voor altijd in gedachten

 

Op 8 mei herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Naar jaarlijkse gewoonte verzamelden oud-strijders, militairen en burgers aan het graf van de Onbekende Soldaat, aan de voet van de Congreszuil in Brussel.

Onder een stralende zon en in het bijzijn van heel wat toeschouwers brachten de aanwezigen op een gepaste manier hulde aan onze voorouders die hun leven lieten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Precies 73 jaar geleden zwegen de wapens in Europa. Tot op vandaag herinneren we dan ook samen die herboren vriendschap tussen de volkeren.

Leerlingen van de Koninklijke Militaire School (KMS) en de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) kregen een belangrijke rol tijdens de plechtigheid. Die vond plaats in aanwezigheid van onder andere minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput, chef van Defensie Marc Compernol en de vertegenwoordiger van de Koning. Ook ambassadeurs van de vele landen legden hun bloemen neer.

Met toespraken door leerlingen van de KSOO en scholen uit Brussel trok de plechtigheid de kaart van de jeugd. Het is belangrijk dat zij nu en in de toekomst de verhalen uit deze donkere periode levendig blijven houden, zodat we die oorlog nooit zullen vergeten.