-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eerste week rekrutering in Wijnegem Shopping

Eerste week rekrutering in Wijnegem Shopping

 

Na een eerste week van rekrutering in de pop-up van Defensie in het winkelcentrum van Wijnegem is de balans positief. De 'active recruiters' krijgen in de pop-up meer volk over de vloer en volgens hen ook profielen die ze moeilijker bereiken in de normale informatiecentra.

Gedurende één week kwamen in de pop-up al 200 geïnteresseerden over de vloer voor meer informatie. Onder hen veel jongeren en een hoger percentage vrouwen dan in de traditionele informatiecentra. Voorlopig lijkt het opzet van Defensie dus geslaagd. Ze stelden zich op in het winkelcentrum om jongeren aan te spreken. Dat lijkt na de eerste week de goede kant op te gaan, voelen de medewerkers aan.

Op de persconferentie van 24 februari verduidelijkt Dominiek Saelens nog eens dat Defensie zich tot twee specifieke doelgroepen richt: technische profielen en jongeren, maar vooral vrouwen.

Het percentage vrouwelijke militairen ligt net onder de negen procent. Dat wil Defensie graag opkrikken. De bezoekers van het Wijnegem shoppingcentrum zijn zestig procent vrouwelijk dus koos Defensie ervoor om daar de pop-up op te richten. Met succes want zeker een derde van de dieptegesprekken in het pop-up informatiecentrum waren met vrouwen.

Na de persconferentie werd het startschot gegeven voor het Defensiedorp. Middenin het winkelcentrum verschenen tenten, quads, oefenpoppen en materiaal van de Medische Component. De komende week zullen alle vier de Defensiecomponenten zich in het Defensiedorp installeren. Passanten kunnen zo kennismaken met alle facetten van het Belgische leger.

Op 24 februari beet de Medische Component de spits af. De opening van deze week, waarbij alle componenten zich van hun beste kant tonen, werd feestelijk ingeleid door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Op 25 en 26 februari stalt de Marine zich uit in het Defensiedorp. Op 27 februari neemt de Luchtcomponent het over en op 28 en 29 februari toont de Landcomponent zich. Zaterdag komen als afsluiter de finalisten van Kamp Waes langs voor een meet & greet tussen 13.00 en 16.00 uur.