-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een niet-alledaagse opdracht

Een niet-alledaagse opdracht

 

Het Remus-team is enkele weken geleden naar Zuid-Korea vertrokken voor een niet-alledaagse opdracht. Het ontmijningsteam nam er deel aan de Multi National Mine Warfare Exercise, jaarlijks georganiseerd door de Zuid-Koreaanse marine en ondersteund door de US Navy.

Voor België was het een primeur om met een operationele eenheid deel te nemen aan die internationale oefening. Het Remus-team was hoofdzakelijk aan het oefenen in de omgeving van Jinhae, op een hondertal kilometer ten westen van Buhsan, waar de staf van de oefening gehuisvest was. België detacheerde ook een officier om deel uit te maken van die internationale staf.

De oefening werd voorafgegaan door een groot symposium. Daar werd de oefening zelf besproken en kwamen diverse onderwerpen in verband met ontmijning en mine countermeasures (MCM) aan bod.

Vermits Zuid-Korea nog een zeer sterke affiniteit heeft met de VN en de oefening vooral uit VN-lidstaten bestond, kon een bezoek aan het VN-kerkhof ter herdenking aan de Koreaanse oorlog niet uitblijven.

Voor de Remus-operatoren had de oefening een grote meerwaarde. Ze hadden nu immers de kans om met landen samen te werken waarmee ze anders niet kunnen samenwerken zoals Nieuw-Zeeland of Zuid-Korea. Bovendien gebeurde dat in een omgeving waarin ze nog nooit eerder geopereerd hadden. Het team werkte er zowel overdag als ’s nachts in zones dicht bij land ter voorbereiding van de Koreaanse Navy Seals.

De aanwezige duikers-ontmijners uit verschillende landen onderzochten dan de contacten die onze Belgische operatoren hadden gevonden. De verschillende AUV-teams (met autonome onderwatervoertuigen) controleerden via een beurtrol verschillende oefenzones. Hierdoor konden de deelnemende landen hun procedures en beelden goed met elkaar vergelijken. Dit was een grote meerwaarde voor onze operatoren vermits zij hierdoor heel duidelijk de prestaties van de verschillende systemen en het gebruik van verscheidene procedures konden vergelijken.

Op het einde van de oefening werden dan alle locaties van de oefenmijnen vrijgegeven. Hieruit bleek dat de Belgische operatoren alle contacten in hun zone gevonden hadden.

Op de laatste dag werd de oefening afgesloten met een Victory Party voor alle deelnemende landen als dank voor onze inzet. Een plezante afsluiter van een zeer leerrijke opdracht.