-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een model op de proef gesteld

Een model op de proef gesteld

 

Voor de nieuwe patrouillevaartuigen van de marine vonden vorige week de laatste testen plaats op een schaalmodel. In een Nederlands onderzoeksinstituut analyseerden ze het zeegangsgedrag en de maximale snelheid bij vlakke zee. De resultaten waren alvast een opsteker voor de delegatie van Defensie, die op vrijdag 7 juni 2013 op bezoek kwam.

Het maritiem onderzoeksinstituut Marin in Nederland voerde de testen uit. In een bassin van 170 op 40 meter kunnen zij alle soorten golven simuleren. Zo analyseren zij de zeewaardigheid van het ontwerp. "We hebben zeegangsproeven gedaan om te kijken of het schip zich gedraagt zoals verwacht", legt Rogier Eggers uit, de projectmanager bij  Marin voor de patrouilleschepen. "Zo mogen mensen niet zeeziek worden of uit balans raken en moet het schip een goede snelheid houden, ongeacht de golven."

De testen beëindigen de studiefase voor de bouw van de twee nieuwe schepen. Rogier Eggers is tevreden over de resultaten: "De eindconclusies volgen na analyse van de gegevens. Maar op basis van de eerste indrukken lijkt het gedrag echter alleszins acceptabel." Nu kan de constructeur het ontwerp bijsturen zodat het zeker aan de contractuele eisen voldoet.

De nieuwe patrouilleschepen zullen de taken van de drie verouderde hulpschepen of Ready Duty Ships overnemen. "Ze zullen voornamelijk kustwachttaken uitvoeren in samenwerking met politie en douane", verduidelijkt divisieadmiraal Michel Hofman, commandant van de Marinecomponent. Met trots voegt hij eraan toe dat "het eerste schip te water gelaten zal worden begin 2014 om tegen juni van dat jaar gebruiksklaar te zijn."

Het ontwerp is grotendeels getekend door het bureau Mauric en de bouw gebeurt op de scheepswerf in Boulogne-sur-Mer. De schepen zullen actief zijn op onze Noordzee, bekend om zijn ruige golfslag. Dit stelt specifieke eisen. "Het schip is als het ware 'getuned' op de Noordzee", stelt generaal-majoor Rudy Debaene, commandant van de divisie Overheidsopdrachten. "De golfslaghoogte waaraan het schip moet kunnen weerstaan, werd berekend op basis van het wiskundig model van de Noordzee. In functie daarvan hebben wij het lastenboek opgemaakt in samenspraak met de gebruiker: de Marinecomponent."

Elk patrouilleschip zal een vijftienkoppige bemanning tellen met nog ruimte voor vijftien passagiers. Zo zal het geen probleem zijn om interventies uit te voeren in samenwerking met andere overheidsdiensten. Ons kustgebied zal er zeker wel bij varen.