-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dynamic Move 2019 is gestart

Dynamic Move 2019 is gestart

 

Sinds maandag 28 januari bruist het in de mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN in Oostende van energie. Zo'n 160 personen uit 21 NAVO- en partnerlanden nemen deel aan de jaarlijkse virtuele mijnenbestrijdingsoefening Dynamic Move van het NAVO-hoofdkwartier Allied Maritime Command (MARCOM).

Dynamic Move is een tactische maritieme oefening, hoofdzakelijk gericht op mijnenbestrijding. De oefening vindt elk jaar plaats in de Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN, een competentiecentrum van de NAVO.

Voor het MARCOM-hoofdkwartier is Dynamic Move een van de belangrijkste oefeningen in mijnenbestrijding. Hierbij staat niet enkel de mijnenjacht centraal, maar ook de logistieke ondersteuning en het aan- en bijsturen van de civiele scheepvaart.

Aan Dynamic Move nemen naast NAVO-partners ook Finland en Zweden deel, beide lidstaten van het Partnerschap voor Vrede (PfP), alsook Algerije en Marokko. Gedurende twee weken krijgen de deelnemers verschillende scenario’s voorgelegd waarbij ze snel een analyse moeten maken van de dreiging op zee.

Dankzij de virtuele oefeningen zorgt de NAVO voor een betere en veiliger doorgang voor de burgerscheepvaart op zee. Ook de staven van de permanente NAVO-mijnenbestrijdingseskaders SNMCMG1 en SNMCMG2 nemen om hun certificaat te behalen van NAVO-reactiemacht (NRF). Voor hen ligt de nadruk op informatie uitwisselen, operationeel samenwerken en synergiën uitbouwen tussen de NAVO-eskaders.

Tijdens de oefeningen en simulaties werken de deelnemers met het Naval Mine Warefare Gaming-systeem. Dat wargamesysteem simuleert een situatie van mijnenoorlogvoering met interacties tussen het zoeken naar en vernietigen van mijnen, de inzet van schepen en hun omgeving. In het systeem werken de deelnemers met interactieve scenario's en krijgen ze onmiddellijk feedback.

De aanpak is uniek binnen de NAVO en gebeurt in nauwe samenwerking met het Allied Worldwide Navigation and Information System (AWNIS) en de Naval Cooperation and Guidance of Shipping (NCAGS). Die laatste organisatie volgt hoofdzakelijk de koopvaardijbewegingen op en stuurt ze bij in geval van conflictsituaties.