-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie Transparant

Defensie Transparant

 

Afgelopen week kreeg Defensie bezoek van vertegenwoordigers uit 26 verschillende naties. In het kader van het Vienna Document geeft elk partnerland dat het verdrag ondertekende om de vijf jaar een inkijk in zijn militaire installaties en activiteiten. Nu was België samen met Nederland en Luxemburg aan de beurt.  

Het Vienna Document is een overeenkomst waarbij alle partnerlanden streven naar meer veiligheid en wederzijds vertrouwen.  Doordat een krijgsmacht zich transparant opstelt kan het aantonen dat ze niet als mogelijke vijand moet beschouwd worden door de andere naties. Die transparantie vertaalt zich in het bezoek aan een luchtmachtbasis en een legerbasis van het gastland.  

De bezoekers zijn een voor een wapeninspecteurs die door hun natie aangesteld zijn om de inspecties uit te voeren. Zowel militairen als burgers maken deel uit van deze groep die onder een diplomatiek statuut de eenheden en hun materieel inspecteren.

“BACA (Benelux Arms Control Agency) is het detachement dat instaat voor de organisatie van het bezoek aan zowel België, Nederland als Luxemburg”, aldus luitenant-kolonel Claude Moerman. “De afgevaardigden zien tijdens hun bezoek hoe het dagelijkse militaire leven in iedere natie eruitziet, van de verschillende opleidingen tot de werking van diverse eenheden. Wanneer er geen inspecties zijn in België, voert ons detachement soortgelijke inspecties uit in de andere naties. Daarbij ligt de focus vooral op de landen die deel uitmaakten van het voormalige Warschaupact.” 

Woensdag stond het bezoek aan de vliegbasis van Kleine-Brogel op het programma en de dag daarop kwam het Kwartier Leopold I in Leopoldsburg aan de beurt.