-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie steunt wedstrijd voor lucht- en ruimtevaartprojecten

Defensie steunt wedstrijd voor lucht- en ruimtevaartprojecten

 

Het Belgische bedrijf Solvay organiseert een universitaire wedstrijd rond onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in de lucht- en ruimtevaartindustrie. Defensie en de FOD Economie ondersteunen dit initiatief, in het kader van de bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen verbonden aan het F-35-programma. Tegen eind augustus worden de definitieve projecten geselecteerd.

In samenwerking met het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin organiseert Solvay de Innovative Growth University Challenge. Het doel van die wedstrijd is om een ecosysteem te creëren voor onderzoek en ontwikkeling van geavanceerde materialen en processen die bruikbaar zijn in de lucht- en ruimtevaartsector.

Op voorstel van Defensie en de FOD Economie ondersteunt de Belgische regering dit project financieel. Het draagt immers bij de versterking van de Belgische industriële en technologische basis in het domein van defensie en veiligheid.

Vorig jaar bereikten alle betrokken instanties een overkoepelend akkoord voor de ontwikkeling van de University Challenge en haar R&D-projecten (research and development). Naast Solvay en Lockheed Martin gaat het nog om zeven Belgische bedrijven uit de lucht- en ruimtevaartindustrie: Asco, Coexpair, Feronyl, SABCA, Safran Aeroboosters, Sonaca en Thales Belgium.

Op 1 en 2 juli namen de negen bedrijven deel aan de selectie van tien projecten voor de Innovative Growth University Challenge. Zes concurrerende universiteiten stelden meer dan twintig projecten voor. Het doel was om de volgende generatie ontwerpen van composietmaterialen te presenteren die de lucht- en ruimtevaartindustrie in België vooruit zullen helpen.

De bedrijven willen tegen eind augustus de definitieve projecten selecteren. Die hebben betrekking op vijf gemeenschappelijke gebieden:

  • de volgende generatie composietmaterialen (hoge sterkte en hoge taaiheid, verhoogde thermische capaciteiten)
  • de productiekosten verlagen met behulp van autoclaaftechnologieën
  • metalen en composieten verlijmen (uit autoclaaf, thermoplastische composieten)
  • functies integreren, assemblages vereenvoudigen
  • technieken om composieten te repareren.

Aan al die projecten zullen binnenkort ook een of meer leden van de negen bedrijven deelnemen. Op die manier helpen ze de teams bij de ontwikkeling van hoogtechnologische producten voor de verwante ruimtevaartsector.