-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie repatrieert Europeanen vanuit Mali

Defensie repatrieert Europeanen vanuit Mali

 

Vrijdagavond zijn 84 personen uit verschillende Europese landen gerepatrieerd vanuit Bamako in Mali. Een militaire Airbus van Defensie die militairen naar Mali bracht, nam die personen tijdens de terugvlucht mee waarbij de nodige medische maatregelen tegen het coronavirus werden genomen.

Burgerpersoneel, diplomatieke medewerkers en hun families uit diverse Europese Naties die in Bamako werkten konden via een militaire vlucht terugvliegen richting Europa.

Een militair medisch team vervoegde de vlucht naar Mali zodat alle passagiers uitvoerig getest konden worden op symptomen van het coronavirus. In Bamako voerden lokale Duitse specialisten al een eerste screening uit vooraleer het medische team er tewerk kon gaan na de landing.

In de nacht van 27 op 28 maart landde de airbus op de militaire luchthaven van Melsbroek waarbij de passagiers in verschillende groepen volgens nationaliteit het toestel verlieten. Bussen vanuit de verschillende Naties waren daar aanwezig om de burgers terug naar hun land van herkomst te brengen.

#COVID19BELDEF