-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie opent 2.035 vacatures in 2019

Defensie opent 2.035 vacatures in 2019

 

"Defensie doet een war on talent": zo startte minister van Defensie Steven Vandeput de persconferentie vandaag in het kasteel van Marche-Les-Dames. Defensie zal in 2019 dertig procent meer rekruteren ten opzichte van dit jaar, in totaal 2.035 jonge militairen.

Defensie zal volgend jaar meer dan 2000 vacatures openen, gericht op drie belangrijke pijlers: de toekomstige versterking met 2.035 militairen, de reserve als motor voor de rekrutering en ten slotte aandacht voor regionale vorming van rekruten.

Specifieker zullen in 2019 220 officieren, 600 onderofficieren en 1.215 soldaten en matrozen het departement versterken. Daarnaast zal het zich focussen op de aanwerving van 420 reservemilitairen en 50 burgerpersoneelsleden. Met die aantallen mag Defensie zich een van de grootste werkgevers van België noemen.

Soldaten en matrozen kunnen al een opleiding volgen in de centra voor basisopleiding in Leopoldsburg en Aarlen. Sinds dit jaar zijn daar vier regionale opleidingscentra bijgekomen: Brasschaat, Marche-les-Dames, Spa en Marche-en-Famenne. Zo kunnen sommige rekruten al een opleiding volgen in de eenheid waar ze later zullen werken. Bovendien laten de extra eenheden toe om gelijktijdig meer rekruten op te leiden.

Met die drie pijlers wil Defensie zich richten op een verjonging en een versterking van zijn personeel op lange termijn. De vele verantwoordelijkheden van het departement, samen met de veroudering van zijn personeel vraagt om extra jonge kandidaten met de nodige kwaliteiten. Defensie zal die jongeren gevechtsfuncties, maar ook een brede waaier aan technische functies aanbieden. In 2019 komen daarom niet alleen kandidaten met een masterdiploma, maar ook meer bachelors in aanmerking voor openstaande technische functies.

Momenteel staan de vacatures van onderofficier en officier al open. Die zijn gericht op jongeren die graag verder studeren bij Defensie en afgestudeerden met een diploma secundair onderwijs, bachelor of master op zak.

Om gemotiveerde jongeren te blijven aantrekken, zullen in de informatiecentra van Defensie specialisten de aantrekkelijke en unieke loopbaankansen in de verf zetten. Je bent er altijd welkom om meer te weten te komen.