-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie helpt sommige getroffen rusthuizen

Defensie helpt sommige getroffen rusthuizen

 

Op vrijdag 10 april beginnen tien ambulanciers van het 3 Element voor Medische Interventies te werken in een rusthuis in Lustin. Dit valt onder de steun van de Medische Component aan de FOD Volksgezondheid in de strijd tegen het coronavirus.

Ons land maakt intussen zijn vierde week van beperkende maatregelen mee en het aantal ziekenhuisopnames begint af te nemen. Toch hebben sommige instellingen nu meer dan ooit hulp nodig. “In de rusthuizen verslechtert de situatie”, vertelt geneesheer luitenant-kolonel Eric Dewaelheyns. “Daar wonen vooral kwetsbare mensen en ligt het sterftecijfer hoger.”

Daarom zette het 3 Element voor Medische Interventies personeel in om hen te helpen. “Het is vooral logistieke ondersteuning: kamers desinfecteren waar bewoners overleden zijn, hulp bij het brengen van maaltijden ... allemaal afwisselende taken.”

Uiteraard zijn de veiligheidsmaatregelen van toepassing. “Die zijn overal hetzelfde: de handen ontsmetten, chirurgische maskers en handschoenen dragen”, gaat de luitenant-kolonel verder. “Je moet weten dat de militairen tijdens hun opdracht geen direct contact zullen hebben met de bewoners.”

Het rusthuis van Lustin is het tweede dat hulp ontvangt van de Medische Component. Een ploeg van zes ambulanciers is sinds woensdag 8 april aan het werk in Jette. In de komende dagen zullen er nog meer volgen.

Defensie zet zijn inspanningen voor de Belgische bevolking verder door hen te helpen, zelfs in tijden van crisis.

#COVID19BELDEF