-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie en VDAB al tien jaar samen aan het roer

Defensie en VDAB al tien jaar samen aan het roer

 

Defensie en VDAB werken voor de maritieme opleiding tien jaar samen. Naar aanleiding hiervan ontving het Maritiem opleidingscentrum van de VDAB te Zeebrugge de Defensieminister Steven Vandeput en Vlaams Minister van Werk Philippe Muyters.

Deze succesvolle cohesie van de voorbije jaren werd in aanwezigheid van de pers overlopen en daarnaast werd de nadruk gelegd waarom een verdere samenwerking in de toekomst essentieel is voor de opleiding van de Belgische Marine.

Beide ministers doken meteen na hun aankomst in Zeebrugge de vaarsimulatoren in om zelf aan de lijve te ondervinden wat er zich in het centrum afspeelt. Toekomstige navigatieofficieren van de Marine leren op deze simulatoren de nodige skills aan die ze nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren: interactie en communicatie tussen andere schepen en de nodige info verwerven om die te kunnen rapporteren aan de scheepscommandant.

Een korte uiteenzetting over de samenwerking volgde door beide ministers waar ook Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, het woord nam. "De meest geslaagde samenwerking die een inspiratie moet zijn voor andere." waren lovende woorden die Leroy naar voor schoof om zijn grote tevredenheid uit te drukken. Ook minister Vandeput zette deze stelling kracht bij en keek verder vooruit: "Een goed voorbereide militair is er tien waard. Veel kerntaken binnen Defensie zullen op termijn geoutsourcet worden, waarvan deze samenwerking hier in Zeebrugge een belangrijk voorbeeld is."

Het project dat ontstond in het Maritiem centrum in Zeebrugge is één van de vele andere opleidingen dat personeel van Defensie volgt binnen de privésector. Een uitwisseling van heel wat technische bagage is een belangrijk gevolg hiervan. Dit is essentieel om een samenhangend geheel tussen beide sectoren verder uit te bouwen en de opleidingen binnen Defensie verder te perfectioneren naar de toekomst toe.