-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie blijft actief in Baltische regio

Defensie blijft actief in Baltische regio

 

In de Baltische landen Estland, Letland en Litouwen zijn onze vier Defensiecomponenten nog steeds actief, samen met onze NAVO-partners. Om dat in de verf te zetten, trap Defensie een nieuwe informatiecampagne op gang.

Het is essentieel dat de Belgische bevolking op de hoogte blijft van de binnen- en buitenlandse operaties van hun strijdkrachten. Onder de slagzin 'Uw toekomst, onze missie' zetten we dat nog eens in de verf.

In de Baltische regio blijft Rusland nog steeds een agressieve houding aannemen. Daarom creëert de NAVO een ontradend effect met verschillende operaties te land, ter zee en in de lucht.

België heeft misschien een klein leger, maar beschikt over een grote expertise. Zo dragen we als betrouwbare en sterke bondgenoot ons eigen steentje bij.

Als de NAVO-landen hun krachten bundelen, staan we samen sterk. We zijn op elkaar ingespeeld en verdedigen onze partners. Zo kunnen we ook ons eigen land beschermen, mocht dat ooit nodig zijn.

Lees meer over de operaties in de Baltische landen.