-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie beschermt ook dieren

Defensie beschermt ook dieren

 

Om te voorkomen dat vreemde virussen in ons land dieren besmetten, ontsmet de dierengeneeskundige dienst systematisch al het materieel dat naar België terugkeert. In Estland bekommert een ploeg zich momenteel om de uitrusting en de voertuigen in het basiskamp van het detachement eFP 19-01 in Tapa.

Die ploeg van drie mannen en twee vrouwen van de Medische Component is speciaal uitgestuurd voor de terugkeer van het materieel. Hun taak: de gezondheid van de dieren in eigen land verzekeren.

“Wij komen in actie bij elke ontplooiing waarbij er een gezondheidsrisico kan optreden”, vertelt een dierenarts kapitein-commandant van het 5 Element voor Medische interventie (5 EMI) uit Nijvel. Na een analyse van de Medische Component wil de dierengeneeskundige dienst voorkomen dat ziektekiemen uit het buitenland onze veestapel besmetten, met alle economische en gezondheidsrisico’s van dien. Die kunnen ook actief blijven in organische stoffen die in modder, zelfs droge, aan voertuigen en ander materieel hangt. Op basis van die analyse kozen ze de gepaste ontsmettingsproducten om na een grondige schoonmaak op het materieel te sproeien.

"We houden ook rekening met andere gezondheidsrisico's", gaat de dierenarts verder. "Voor we ze over zee transporteren, behandelen we de containers met producten voor rattenverdelging. We gebruiken bio-afbreekbare producten die na zeven dagen niet veel meer dan een zouthoudende oplossing vormen." Met opvangbakken voorkomen ze bovendien dat het product ongecontroleerd in het milieu terechtkomt.

"Samen met de veiligheid van het personeel is respect voor het milieu een van onze prioriteiten. Dat gaat van preventie van blootstelling aan producten tot respect voor de technische fiches bij het gebruik ervan."

De werklast voor de ontsmettingsploeg is aanzienlijk: een honderdtal voertuigen en een veertigtal containers. "Hier hebben we gelukkig een aangepaste infrastructuur om ons werk uit te voeren", legt de dierenarts uit. "Dat is niet altijd het geval, vooral in Afrika. Hier in Estland is het vooral belangrijk om snel te werken. De terugkeer van het detachement is immers al heel snel gepland na het einde van de oefening, die nu nog bezig is."

Defensie doet altijd al het nodige om te voorkomen dat virussen of andere ziektekiemen ons land binnenraken. De gevolgen voor mens, dier en de landbouw zouden immers catastrofaal kunnen zijn.