-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De zon in de schijnwerpers

De zon in de schijnwerpers

 

Ieder jaar vindt op 23 maart de Wereld Meteorologische Dag plaats. Op die dag werd in 1950 de Wereld Meteorologische Organisatie opgericht. Dit jaar is het thema: The Sun, the Earth and the Weather.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) houdt wereldwijdtoezicht op het weer en het klimaat en volgt die ook op. Zo wil zij bijdragen aan een beter leven voor iedereen en onze toekomst helpen veiligstellen. De intergouvernementele organisatie bestaat uit 191 lidstaten en territoria.

Dit jaar zet de WMO de zon in de schijnwerpers: de bron van alle leven op aarde. De zon stuurt het weer, de oceanenstromen en de waterbalans. Ze heeft een invloed op ons humeur en onze dagelijkse activiteiten. Ze in een inspiratiebron voor muziek, fotografie en kunst.

Als hart van ons zonnestelsel verwarmt ze onze planeet en zorgt ze dat het leven gedijt. Ze speelt een sleutelrol in de waterkringloop door voortdurend water in de atmosfeer te laten verdampen. Dat valt dan terug als neerslag en voedt zo rivieren en zeeën.

De activiteit van de zon veroorzaakt ook elektromagnetische uitbarstingen. Die kunnen satellieten beschadigen of hun ontvangst verstoren. Enkele nationale meteorologische diensten werken momenteel aan een systeem om dit zogenaamde space weather te voorspellen. Daarmee willen ze de mogelijke impact van die elektromagnetische storingen op biologische en technologische systemen waarnemen, begrijpen en voorspellen.

Via internationale samenwerkingsakkoorden zal de Meteo Wing die space weather-informatie in de toekomst delen met alle Defensiecomponenten. Zo kunnen zij inschatten welke impact die op hun taken kunnen hebben en welke voorzorgen ze kunnen nemen.

Meer weten over de Wereld Meteorologische Dag 2019?