-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De Raven: 007 in het luchtruim

De Raven: 007 in het luchtruim

 

Op patrouille in een onstabiele omgeving, een taak die Belgische militairen dagelijks uitvoeren in het Afghaanse Mazar-e-Sharif (MeS). Dingo pantservoertuigen, zware bewapening en een stevige dosis tactische kennis zijn factoren die een groot verschil maken op de begane grond. En dankzij de Raven, een hoogtechnologische drone, behoort nu ook het luchtruim tot het werkterrein van de militairen ter plaatse.  

Een van de voornaamste opdrachten van het Belgisch detachement in MeS is patrouilleren buiten de muren van Kamp Marmal, een militaire basis waar de internationale coalitie zijn troepen huisvest. Recent vielen Afghaanse politietroepen geregeld onder contact door een vijand waar moeilijk een naam en/of gezicht op valt te kleven. Bermbommen gevolgd door raketaanvallen of automatische wapens zijn er nog steeds realiteit. Ook tijdens de patrouillebriefing meldt de sectiecommandant dat twee dagen eerder Afghaanse ordetroepen het slachtoffer waren van een aanval. Onze militairen rijden dagelijks uit om die onzichtbare vijand op te sporen, of om er op zijn minst informatie over te verzamelen. 

Tijdens de briefing meldt de patrouillecommandant dat er twee observatieposten (OP) op het programma staan. Daar speuren onze verkenners de omgeving af naar verdachte bewegingen van vijandelijke strijders. Zo brengen zij de situatie in de buurt van de Afghaanse grootstad in kaart. De verkenners kunnen tijdens hun patrouille rekenen op thermische nachtkijkers, infraroodsensoren en uiteraard het blote oog. Met deze middelen komen ze al ver, maar de Raven verandert alles. Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden. 

We zien de drone voor het eerst in actie wanneer het medische steunvoertuig zich vastrijdt in een diepe gracht. Onvoorziene omstandigheden, het maakt allemaal deel uit van dit soort opdrachten. Net als op een geplande observatiepost verdeelt de sectiecommandant de sectoren: zones waarbinnen elk voertuig de omgeving in het oog moet houden. De Raven wordt gelanceerd.  

Naast het gehuil van wilde honden hoor ik amper iets. De Raven glijdt geruisloos door de Afghaanse sterrenhemel. De drone zelf beschikt, naast een muisstille motor, over een thermische kijker en infraroodcamera. Elk detail van onze omgeving wordt opgemerkt door de observatieapparatuur van de pantservoertuigen en de Raven als onzichtbare waarnemer. Hoewel je geen hand voor ogen ziet, zien onze militairen alles. 

Wanneer het voertuig van het medische team terug op vier wielen staat, zet het konvooi zich opnieuw in beweging. Aan de volgende OP aangekomen, priemt de bloedrode zon nog nét niet boven de horizon uit. Door de crash is er veel tijd verloren gegaan, ook al leest de klok amper kwart na vier ’s ochtends. De zichtbaarheid neemt met de minuut toe en de temperatuur is ondertussen gevallen tot een aangename 25 graden. Het is het koelste moment tijdens de bloedhete zomerdagen.  

Ook hier verdeelt de chef de sectoren en zoeft de Raven enkele minuten na aankomst richting een roodblauwe horizon. Klaar om te waken over de veiligheid van onze troepen en de bevriende Afghaanse ordediensten. Klaar om informatie te verzamelen. Klaar om een onmisbaar element binnen Defensie te worden.