-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De Godetia traint Afrikaanse bemanningen

De Godetia traint Afrikaanse bemanningen

Het Belgische schip de Godetia bevindt zich momenteel voor de kust van Benin. Aan boord volgen Afrikaanse militairen een opleiding in piraterijbestrijding, in het kader van het trainingsprogramma Africa Partnership Station (APS).

Met intensieve theoretische en praktijklessen worden de Afrikaanse bemanningsleden gevormd tot gekwalificeerde marineploegen, klaar om op te treden tegen allerlei criminele activiteiten. Een groep westerse landen heeft mensen en materieel gemobiliseerd om het gewelddadige tij te keren dat de Golf van Guinee al enkele jaren teistert. Piraterij, mensen- en wapenhandel, gijzelingen of oliediefstal zijn enkele voorbeelden daarvan. Zonder hun inzet zouden de landen in de regio het risico lopen op grote economische instabiliteit.

Het commando- en steunschip Godetia vertrok op 5 februari 2013 uit Zeebrugge voor een nieuwe APS-campagne. In die periode leren de Afrikaanse officieren en onderofficieren wapens hanteren, eerste hulp toedienen aan gewonden en vanuit een zodiac aan boord gaan van een schip en dat kajuit per kajuit inspecteren. Belgische, Nederlandse en Amerikaanse instructeurs lossen elkaar af en maken van de opleiding een strakke dril. Zodra de cursisten terugkeren naar hun eenheid moeten ze die lessen immers ook aan hun collega's aanleren.

De eerste keer dat de Godetia deelnam aan het Africa Partnership Station was in 2010. De Beniners die toen meereisden zijn vandaag tweede commandant op de patrouilleschepen die hun land pas aankocht. Door dit trainingsprogramma zijn de kusten en stromen van West-Afrika weer veiliger voor de schepen die de regio doorkruisen.