-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dag van de veiligheid

Dag van de veiligheid

 

Op 3 oktober organiseerden de veiligheidsdiensten in ons land de 'Dag van de veiligheid' op de Grote Markt van Diksmuide. Alle veiligheidsdiensten in ons land zijn dringend op zoek naar nieuwe krachten om hun gelederen te versterken.

Defensie haalde alles uit de kast om jongeren aan te zetten tot een job bij Defensie. Naast een voorstelling van de studie- en carrièremogelijkheden en jobkansen, demonstreerden militairen hun patrouilleopdrachten.

De Marine had uitgepakt met een virtuele rondgang aan boord van het patrouilleschip P901 Castor en een virtuele trainer voor brandbestrijding. De Landcomponent werd vertegenwoordigd door het Bataljon Artillerie van Lombardsijde. Zij presenteerden hun eenheid met 105 mm-mortieren , pantservoertuigen en paracommando-verkenningseenheden en trakteerden op warme soep uit hun veldkeuken. De Medische Component toonde een module van een veldhospitaal.

Naast Defensie waren de lokale en federale politie aanwezig met hun rechercheafdeling, ordehandhaving en labo-eenheid. De brandweer was aanwezig met diverse interventievoertuigen.

Naast een expositie konden de 350 opgekomen jongeren proeven van spectaculaire demonstraties en actiescènes door een gevechtssectie van het Bataljon Artillerie. Infanteristen en cavaleristen van de politie gaven een demonstratie in ordehandhaving. Ook de brandweer mocht niet ontbreken met een tussenkomst van het korps van Diksmuide.

Tijdens de demonstraties van de verschillende diensten plaatsten drones van de Marine alles op de gevoelige plaat. De provinciecommandant fregatkapitein Philippe Decock was eveneens aanwezig en zag dat het goed was. Nu nog hopen dat sommigen van die derdegraadsstudenten onze rangen vervoegen.