-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dag der Zeelieden

Dag der Zeelieden

 

Het comité 'Dag der Zeelieden' organiseerde dit jaar de plechtigheid en bloemenhulde voor de Dag der Zeelieden aan het Koning Albert I-monument in het stadspark van Antwerpen. Wegens werken aan de kaaien vond de herdenking uitzonderlijk niet plaats bij het monument van de zeelieden, aan het gebouw van het loodswezen.

Na de bloemenhulde werden de talrijke burgerlijke en militaire autoriteiten ontvangen in het Felix Pakhuis. Daar huldigden ze verdienstelijk personen uit de Belgische maritieme wereld. Dit jaar werd kwartiermeester-chef Baudouin Thiry gehuldigd voor zijn maritieme loopbaan. Hij overleed spijtig genoeg tijdens een dienstopdracht aan boord van het fregat Louise-Marie.

Divisieadmiraal Yves Dupont vertegenwoordigde de Koning. Divisieadmiraal Wim Robberecht legde als commandant van de Marine een krans neer aan het monument. Bovendien had de Marine een detachement afgevaardigd en luisterde de Koninklijke Muziekkapel van de Marine de plechtigheid op.

Deze jaarlijkse plechtigheid wordt al meer dan 75 jaar georganiseerd. Het is een gebaar van blijvende erkentelijkheid tegenover de gesneuvelde zeelieden uit beide wereldoorlogen en de overledenen uit de zeevaartmiddens.

Bij die herdenking betrekt het organisatiecomité de jeugd. Studenten van de Hogere Zeevaartschool en Cenflumarin, leden van het Marine Kadettenkorps en de zeescouts hielpen de bloemenkransen neer te leggen. Een mooi toonbeeld van eerbied van de maritieme jeugd tegenover hun ouderen.