-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Correct sanitair: een topprioriteit

Correct sanitair: een topprioriteit

 

Wc, urinoir of douche stuk? Niemand wordt er vrolijk van. Het correct gebruik van het sanitair is een individuele verantwoordelijkheid. Bij panne is de dienst Territorial Service Support – Infrastructure (TSS-I) verantwoordelijk voor het onderhoud. Gezien de omvang van de taak heeft de afdeling Infrastructuur van de Algemene Directie Material Resources (MRC&I-I) een sanitair plan opgesteld. “Een bruikbare infrastructuur is een conditio sine qua non voor de motivatie van het personeel van de Defensie”, zegt kolonel Luc Vanbockryck.

When shit happens

Bij een panne moet de gebruiker de blokverantwoordelijke verwittigen, zodat die een aanvraag (workorder ILIAS) kan opmaken voor een interventie door het TSS-I.

In functie van de ernst van de hinder of het lek, de omvang, de technische complexiteit en de kost worden de problemen zo spoedig mogelijk verholpen door militair personeel van het eerste of tweede echelon of wordt er via onderhoudscontracten een beroep gedaan op burgerloodgieters.

Door de relatief hoge leeftijd van ons vastgoed wordt het TSS-I echter steeds vaker geconfronteerd met sanitaire installaties die niet meer kunnen worden hersteld via eenvoudige ingrepen.

“Om een einde te stellen aan die problematiek werd een sanitair plan uitgewerkt”, zegt kolonel Vanbockryck, hoofd van de afdeling Materiaalbeheer voor Infrastructuur. “In combinatie met een vastgelegde beheerpolitiek dient dit plan op basis van duidelijke criteria te zorgen voor een globale inhaalbeweging die moet leiden tot voldoende en correcte sanitaire installaties.”

Less is more

"Het actuele vastgoedpatrimonium van Defensie omvat ruim 6.000 gebouwen waarvan een groot aantal met wc’s en douches is uitgerust. De bezetting en de functie van de diverse blokken zijn vaak veranderd sinds de oorspronkelijke ingebruikname. Een rationeel beheer legt ons nu op om keuzes te maken waarbij installaties definitief buiten gebruik worden gesteld, op norm gebracht of gerenoveerd.”

De werken worden steeds overlegd met het plaatselijk commando, gecommuniceerd naar het betrokken personeel en bepaald volgens het principe less is more. Met andere woorden: minder installaties maar meer beschikbaar. De gebruikte criteria zijn de blokkarakteristieken (logement, mess, ateliers, sportinstallaties, compagnieblokken, administratieve gebouwen), de fysieke veiligheid (legionella, elektrische non-conformiteit, ...), het aantal gebruikers, de alternatieven in de nabijheid, de wettelijke verplichtingen en evoluerende regelgeving, maar ook de kostprijs.

“Door hun ouderdom bevinden de grootste problemen bij onze sanitaire lokalen zich echter meestal onderhuids. Aan- en afvoerleidingen die hun houdbaarheidsdatum al lang hebben overschreden leiden tot kap- en breekwerk, met hoge kosten en lang ongemak tot gevolg. Ten slotte moet de noodzakelijke investering soms wachten tot er meer duidelijkheid is over de toekomst van sommige gebouwen.”

Positieve vooruitzichten

Er werden namelijk soepele open overeenkomsten opgesteld voor de uitvoering van werken door burgerfirma's. Die laten toe om binnen relatief korte termijnen de instandhouding, vernieuwing, uitbreiding en opnormbrenging van onze infrastructuur te bestellen en uit te voeren. Hierbij vormt het sanitair plan een topprioriteit. Zowat twintig procent van de beschikbare middelen wordt jaarlijks via deze contractuele vectoren aan wc- en douchelokalen besteed. De herstellingen en aanpassingen op onderhoudskredieten worden hierbij door het TSS-I lokaal geregistreerd op basis van de behandelde werkorders.

"De planningsvooruitzichten voor meer ingrijpende projecten op investeringskredieten worden centraal bijgehouden en kunnen worden geconsulteerd. Het personeel kan eventuele commentaren en suggesties aan de betrokken materieelbeheerders overmaken, bij voorkeur via hiërarchische weg”, zegt kolonel Vanbockryck voordat hij de lopende realisaties voorstelt.

Bij wijze van voorbeeld

Twee lopende realisaties, één in Evere en één in Peutie.

De zes verdiepingen hoge blok 1 van het kwartier Koningin Elisabeth dateert van begin jaren zeventig. Ruim honderd wc's, een gelijkwaardig aantal urinoirs en bijna 200 lavabo's staan er op de inventaris. Vele onder hen functioneren niet of zijn op zijn minst onbetrouwbaar. De materieelbeheerder heeft daarom in overleg met het kwartiercommando geopteerd voor de prioritaire aanpak van de vier centrale sanitaire kolommen, met een evenwichtige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke gebruikers en zelfs een aantal voorzieningen voor mensen met beperkte mobiliteit. De uitvoering werd in een bestek gegoten door het Competentiecentrum Infrastructuur. Het TSS-I (tweede echelon) plaatst de bestellingen bij de contractant van de 'Open Overeenkomst Bouw' en volgt de werken op. De uitvoering wordt gespreid over vier jaar zodat dit project budgettair en voor de klant haalbaar is.

In het kwartier Majoor Housiau van Peutie is er al enkele jaren een verbeteringsplan sanitair in de logementsblokken in uitvoering. “De operationele toestand OVG heeft bovendien geleid tot een bijkomende versnelling van dit plan. Meer concreet zullen in de blokken B2 en B6 de sanitaire installaties, de toe- en afvoerleidingen en de betegeling worden vernieuwd, waarbij ook individuele douchecabines en aangepaste ventilatie worden geplaatst. Blok B6 wordt eind 2017 opgeleverd en blok B2 is aansluitend aan de beurt.”