-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Contactdag maritiem erfgoed en museologie

Contactdag maritiem erfgoed en museologie

 

Op 8 november organiseerde het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een contactdag over maritiem erfgoed en museologie. Divisieadmiraal Wim Robberecht, commandant van de Marine, opende de dag, gevolgd door de provinciegouverneur.

Verschillende sprekers wezen op de vele vormen van maritiem erfgoed zoals scheepswrakken, resten van neergestorte vliegtuigen, amforen, oude munten of zelfs volledig begraven oude nederzettingen. Allemaal getuigen ze van een soms ver verleden en bieden ze een voorproefje van wat de toekomst voor ons in petto heeft.

Helaas is dit onderwatererfgoed vaak onzichtbaar voor iedereen. Daarom zijn musea essentieel. Ze benadrukken letterlijk de kennis die we zo hard nodig hebben. Een goed voorbeeld is de huidige tentoonstelling over onze maritieme geschiedenis ‘Operatie Noordzee 1944-45’.

In het maritiem pretpark Seafront kan je via die tentoonstelling de Slag om de Schelde herbeleven, de wrakken van oorlogsschepen ontdekken en een kanon bewonderen dat, naast zijn werking aan boord van Britse en Belgische korvetten, ook gebruikt werd in een van de Star Wars-films. De expositie benadrukt ook het belang van de haven van Oostende na de bevrijding van onze kust.

Oostende werd op 8 september bevrijd. Het Duitse leger was slechts in staat om een deel van de havenfaciliteiten te vernietigen. Eind september '45 was de haven opnieuw inzetbaar. Om de bevoorrading voor de troepen te garanderen, ter voorbereiding van de grote opmars naar Berlijn, hadden de Duitsers een andere, grotere, open haven nodig dan Oostende.

De haven van Antwerpen was de enige mogelijkheid. De Schelde moest koste wat het kost worden vrijgemaakt. Oostende werd de operationele basis en in juni 1945 landden 2.764 schepen, 45.000 voertuigen en 800.000 manschappen in Oostende. Een ongekend verhaal dat slechts levend blijft door de kleine monumenten op de Oostendse visserskaai.