-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

CIS-officieren in finale Hackathon

CIS-officieren in finale Hackathon

 

Vier militairen van het Departement Competentiecentrum voor de Vorming Steun (CIS) in Peutie zijn derde geworden in de Cisco Benelux Lighthouse Hackathon. Zij zitten momenteel in de laatste fase van hun opleiding tot CIS-officier.

De Hackaton is in het leven geroepen om de zin in teamwork en innovatief oplossen aan te wakkeren bij IT-studenten van verschillende universiteiten, hogescholen en opleidingscentra. Van 10 tot 12 oktober voerden studenten in de gebouwen van de Odisee-hogeschool in Brussel een probleemanalyse uit over een actueel thema, gevolgd door een presentatie van een perfect functionerende oplossing voor een internationale jury. Dit jaar konden de studenten zich buigen over problemen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

De vier officieren in spe – onderluitenanten Van Hal, Geurden, Delbart en Nelis –besloten om het probleem van lange wachtrijen bij de kieslokalen aan te pakken. Ze ontwikkelden een betaalbaar maar performant systeem om kiezers te scannen aan de hand van een RFID-tag op hun convocatiebrief. Zo'n RFID-tag wordt ook vaak gebruikt voor tijdsopmeting bij grote sportwedstrijden.

Bij het binnen- en buitengaan van een kiesbureau scant die tag de convocaties automatisch en berekent zo de gemiddelde wachttijd. Voor ze naar het stembureau vertrekken, kunnen de kiezers op website de wachttijd per kiesbureau raadplegen en dus efficiënter hun tijdsblok kiezen.

De internationale jury was onder de indruk van het innovatieve werk en de mooie presentatie van de groep. Ze beloonde de officieren-leerlingen met een finaleplek en een uiteindelijke derde plaats uit meer dan twintig deelnemende teams.

Een bijzonder vermelding ging nog naar kapitein Kenis (CC Sp Dept CIS-Adm) die het initiatief nam voor de deelname aan de Hackaton 2018.