-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

C-130 sluit hoofdstuk af

C-130 sluit hoofdstuk af

 

Om de VN-operatie MINUSMA te ondersteunen, was er sinds mei 2018 constant een Belgisch C-130 Hercules in Mali. Voor dit vrachtvliegtuig betekende die opdracht meteen de laatste grote internationale ontplooiing.

Zeven detachementen lang stond de Belgische luchtmacht in Bamako paraat met een voltallige C-130-crew. Wanneer dat nodig was, week het detachement geregeld ook naar Gao uit om daar steun te leveren. Personeel en materieel transporteren, luchtbevoorrading boven vijandig gebied en medische evacuaties vormden de kernopdrachten van het Belgian Tactical Air Detachment (BELTAD).

Om de eigen veiligheid te verzekeren beschikte het detachement over een eigen beschermingseenheid van een dertigtal militairen. Die beveiligden de piloten en hun crew, zowel op de (luchtmacht)basis als rondom en in het toestel.

Gedurende de ganse operatie BELTAD bevonden zich constant iets meer dan vijftig Belgische militairen in Mali. Op 13 mei kwam aan dat hoofdstuk een eind en droegen ze hun opdracht over aan de Noorse luchtmacht.

“Het einde van BELTAD betekent meteen ook het einde van een grootschalige inzet van de C-130 en zijn bemanning in een internationaal kader”, vertelt luitenant-kolonel Patrik De Groot. “Dat wil echter niet zeggen dat het toestel geen buitenlandse opdrachten meer zal uitvoeren, maar wel niet meer zo lang en met zo veel personeel. De overdracht aan het Noorse detachement betekent een volgende stap in de huidige overgangsperiode. De volgende grote opdracht zullen we uitvoeren met de opvolger van de C-130: de A400M.”

Vanaf 2020 zullen de eerste Belgische piloten de lucht ingaan met de A400M. Een nieuwe bladzijde voor de Belgische luchtmacht met een hele reeks nieuwe buitenlandse opdrachten.