-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Brussel ontvangt internationaal symposium rond speciale operaties

Brussel ontvangt internationaal symposium rond speciale operaties

 

Het Brusselse hotel La Plaza was op 2 en 3 oktober de place to be voor specialisten in special operation forces (SOF). De Global SOF Foundation hield er met steun van het Belgische Special Operations Command zijn vierde symposium en netwerkevenement buiten de VS.

De Global Special Operations Forces Foundation is een gespecialiseerde non-profit organisatie voor de wereld van de special operations. Het is haar doel om een internationaal netwerk van militaire, gouvernementele, commerciële en academische partners uit te bouwen. Daartoe organiseert ze elk jaar een symposium in de Verenigde Staten en één in Europa.

De symposia zijn een ideaal forum om in de kleine en gespecialiseerde wereld van de special forces contacten te leggen en te onderhouden. Verschillende bedrijven stellen er hun nieuwste technische snufjes voor. Onder de sprekers op de plenaire zittingen in Brussel waren onder andere generaal Marc Compernol, de Belgische chef Defensie, en generaal-majoor Johan Peeters, de vicestafchef voor Operaties en Training.

"Deze symposia hebben drie doelen", licht kolonel Tom Bilo toe, de commandant van het Special Operations Regiment, "Uit de briefings valt altijd iets te leren over lopende innovaties. Tussen die briefings leggen of hernieuwen we contacten met collega's en gespecialiseerde industriële spelers. We kunnen bijvoorbeeld kennismaken met nieuw materiaal of munitie."

"Dit symposium is ook een gelegenheid onze special forces internationaal in beeld te brengen. Op het vorige symposium heb ik samen met mijn Nederlandse en Deense collega ons project voorgesteld voor een gezamenlijk Composite Special Operations Component Command (CSOCC). Dat werd erg goed onthaald. Dat dit symposium in Brussel plaatsvindt, is een blijk van erkenning voor de ontwikkelingen van onze SOF-capaciteit."