-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bevelsoverdracht bij MINUSMA in Mali

Bevelsoverdracht bij MINUSMA in Mali

 

Op dinsdag 2 oktober heeft generaal-majoor Jean-Paul Deconinck officieel het bevel over MINUSMA overgedragen aan zijn opvolger: de Zweedse luitenant-generaal Gyllensporre. Tijdens een parade in de hoofdstad Bamako bedankte de generaal zijn troepen en moedigde hen aan om zich met zijn opvolger te blijven inzetten.

Op 11 april 2017 werd generaal-majoor Deconinck commandant over de VN-missie in Mali, de Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Die missie werd opgericht en bevestigd in verschillende mandaten van de VN-Veiligheidsraad.

Achttien maanden lang bepaalde de generaal de acties van de zowat 13.000 mannen en vrouwen onder zijn bevel, komende uit 57 landen. Gedurende 540 dagen hebben ze de veiligheid van het Malinese volk helpen verbeteren.

De acties onder zijn bevel besloegen uiteenlopende aspecten: de spanningen tussen gewapende groeperingen verminderen, de samenwerking tussen de ingezette troepen vergroten, de steun voor de Malinese troepen vergroten, voor meer inzetbare troepen zorgen en hun samenstelling aanpassen zodat de VN-troepen meer aanwezig waren op het terrein. Onder het bevel van de generaal-majoor verhoogde ook het operationele ritme en de doeltreffendheid van de troepen, met als gevolg een vermindering van menselijke slachtoffers.

Tijdens zijn afscheidstoespraak bedankte de generaal-majoor alle families die de ingezette militairen zijn blijven steunen. Hij herdacht ook de 52 VN-militairen die het leven lieten tijdens operaties onder zijn bevel.