-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgische piloot naar Djibouti

Belgische piloot naar Djibouti

De ministerraad ging op vrijdag 17 mei 2013 akkoord met het voorstel van minister van Defensie Pieter De Crem om een Belgische C-130-piloot in Djibouti in te zetten bij de operatie Combined Joint Task Force - Horn of Africa (CJTF-HOA).

Die operatie is een Amerikaans initiatief dat startte in oktober 2002. De operatie telt vandaag zo'n 2.000 militairen uit zowel de Verenigde Staten als andere geallieerde landen. Via opleiding en begeleiding wil de operatie in de Hoorn van Afrika de Oost-Afrikaanse partnerlanden betere capaciteiten bezorgen om het hoofd te bieden aan de gewelddadige extremistische organisaties en grensoverschrijdende gevaren in de regio.

De operatie richt zich niet alleen op de opleiding van de nationale legers in de regio, maar heeft ook een humanitair luik. Zo helpt de task force bij het boren van waterputten, bouwen van scholen of verbeteren van wegen en ziekenhuizen. Ook lopen er verschillende medische steunprogramma's voor de lokale bevolking.

"Het CJTF-HOA is een partner in veiligheid in een snel ontwikkelend, veilig en stabiel Oost-Afrika", stelt de visietekst van de missie. "De mensen verstaan wat we doen, waarom we hier zijn en krijgen steun waar nodig om deze opdracht te doen slagen. Al ons werk draagt rechtstreeks bij tot een betere veiligheid voor de Oost-Afrikaanse partners."

De opdracht van de Belgische C-130-piloot zal ongeveer vijf maanden duren. Hij vertrekt eind mei 2013.