-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgische en Tunesische strijdkrachten ontmoeten elkaar

Belgische en Tunesische strijdkrachten ontmoeten elkaar

 

De Belgische en Tunesische strijdkrachten hebben van 10 tot 13 februari 2020 in Evere hun zevende Gemengde Militaire Commissie (COMIX) gehouden. De jaarlijkse bijeenkomst is voor beide landen een gelegenheid om hun vriendschap en samenwerking op verschillende gebieden te benadrukken.

De bilaterale bijeenkomst stond onder leiding van het stafdepartement Strategie. Het Belgische delegatiehoofd generaal-majoor Philippe Boucké verwelkomde de Tunesische delegatie, voorgezeten door brigadegeneraal Mohamed Ghoul, stafchef van de landmacht. Bij het stafdepartement Strategie van Defensie is het meer concreet de taak van de sectie Bilaterale Relaties om tijdens de vergaderingen bilaterale activiteiten voor te stellen, zowel in België als in Tunesië, die te onderhandelen, te organiseren en te evalueren. Die bilaterale activiteiten bestaan uit de uitwisseling van expertise, academische opleidingen, gemeenschappelijke oefeningen en het uitbouwen van capaciteiten. Al die activiteiten bieden zowel voor België als Tunesië een meerwaarde.

Een van de geplande activiteiten met Tunesië is de vorming van instructeurs en assistent-instructeurs in technieken voor gevechtsschieten. Die vorming geven Belgische onderrichters aan meer dan twintig Tunesische militairen, waarbij onze partners hun educatieve aanpak erg waarderen. Drie Tunesische militairen doctoreren momenteel aan de Koninklijke Militaire School in het domein van spitstechnologie. Beide landen werken ook samen om een medisch operationele capaciteit te ontwikkelen en teams van explosievenhonden te trainen.