-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

België helpt Georgische veiligheid vergroten

België helpt Georgische veiligheid vergroten

 

Op 26 oktober sluit de NAVO in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, het eerste luik af van haar Defence Capacity Building-initiatief. Dat zijn kleine operaties met als doel de stabiliteit en veiligheid te helpen opbouwen. In Georgië draagt België al anderhalf jaar bij aan het project.

Met het project Defence Capacity Building wil de NAVO landen helpen om hun defensie- en veiligheidscapaciteiten op te bouwen. Met behulp van eigen expertise en die van de lidstaten en partnerlanden, organiseert ze voor de lokale strijdkrachten trainingen en oefeningen, advies en ondersteuning op alle niveaus.

Het doel is een betere operationele samenwerking met de NAVO en het gemakkelijker maken om eventueel tot het bondgenootschap toe te treden. Zo willen ze vermijden dat bij een eventueel conflict de NAVO als eerste moet ingrijpen.

Sinds april 2016 levert ons land in Georgië een bijdrage op het vlak van strategische en operationele planning. Een ervaren hoofdofficier begeleidt en adviseert er de Defensieminister en zijn staf, onder andere op het gebied van strategie, NAVO-doctrine en langetermijnvisie en -planning. Na drie opeenvolgende periodes van zes maanden blijken de doelen bereikt.

In de keuze van de landen die in aanmerking komen is terrorismebestrijding een van de belangrijkste elementen waarmee de NAVO rekening houdt. Behalve in Georgië zal België daarom volgend jaar deelnemen aan de uitbreiding van die programma's in onder andere Jordanië en Irak.