-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgica helpt prehistorische nederzettingen zoeken

Belgica helpt prehistorische nederzettingen zoeken

 

Het onderzoeksschip Belgica is op vrijdag 20 april teruggekeerd van zijn eerste expeditie naar een prehistorische nederzetting in de Noordzee.

Vissers halen uit de Noordzee regelmatig fossiel botmateriaal op, zoals menselijke botresten en prehistorische werktuigen. In de ijstijd woonden hier immers mensen. Een groep Vlaamse en Britse wetenschappers voert vanop het oceanografisch onderzoeksschip Belgica een heel erg ambitieuze en boeiende missie uit, in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). De Belgica wordt bemand door de Belgische Marine en beheerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

Het schip heeft een eerste poging ondernomen om oude landschappen die nu onder de zeebodem liggen, alsnog in kaart te brengen. De wetenschappers onderzochten de zeebodem met geluidsgolven, zodat ze een mooie doorsnede kregen van de lagen eronder. Want de bodem is rijk aan resten van mammoeten, reuzenherten en prehistorische vissen.

Later hopen de onderzoekers resten van menselijke bewoning te vinden, met doelgerichte boringen tot op vijftien tot vijftig meter onder de zeespiegel. De plek van het onderzoek is de Brown Bank, op tachtig kilometer voor de Nederlandse en honderd kilometer ten oosten van de Britse kust.

Het geheel doet ons alvast denken aan Atlantis, de mythische verdronken Griekse beschaving die tot op heden onvindbaar is.