-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgen vinden hun draai in Litouwen

Belgen vinden hun draai in Litouwen

 

Op 27 januari vertrokken zo'n honderd Belgische militairen van het 18 Bataljon Logistiek uit Leopoldsburg richting Rukla. In dat dorp, op zo'n negentig kilometer van de Litouwse hoofdstad Vilnius, is een van de vier NAVO-gevechtsgroepen voor de enhanced Forward Presence (eFP) gebaseerd. Al drie maanden lang leveren Belgische militairen er logistieke steun aan de internationale eenheden.

Op de top in Warschau van juli 2016 besliste de NAVO om internationale battlegroups te ontplooien in Litouwen, Estland, Letland en Polen, telkens goed voor zo'n duizend militairen. In januari 2017 begon die eerste ontplooiing in Litouwen, een opdracht waarbij de Belgen een grote rol spelen.

"Vooral het Duitse detachement heeft toen sterk op ons kunnen rekenen", zegt Jelle, commandant van het Belgische detachement. "Wij hebben een groot deel van de Duitse voertuigen en materieel vervoerd, van de haven in het westen tot in Rukla. Dat hebben de Duitsers erg geapprecieerd. Zwaar transport is een waardevolle troef, waarover niet iedereen beschikt. Vandaar dat de steun van de zeven Belgische diepladers zeker gewenst was."

Net als de andere eFP battlegroups, bestaat de eFP Litouwen uit een internationaal bataljon. Duitsland vormt de hoofdmoot met zo'n 450 militairen. De Nederlanders en binnenkort ook de Noren zijn de tweede grootste groep, met elk zo'n tweehonderd militairen in Rukla. De Belgen, met ook een klein detachement Luxemburgers in hun rangen, vormen ten slotte de kleinste groep met honderd mannen en vrouwen.

"Elk land heeft een hoofdopdracht", gaat Jelle verder. "De Nederlanders, Duitsers en Noren brengen voornamelijk gemotoriseerde gevechtscompagnies mee. Wij focussen ons samen met het Luxemburgse detachement op de logistieke functies, voornamelijk transport."

Het 18 Bataljon blijft tot eind mei 2017 in Litouwen. Daarna zal het 29 Bataljon Logistiek uit Grobbendonk hen aflossen. Officieel loopt de Belgische deelname aan de eFP tot eind 2017. Een verdere deelname hangt af van een beslissing van de Belgische regering.