-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Aflossing van de wacht in Afghanistan en Mali

Aflossing van de wacht in Afghanistan en Mali

 

Half april heeft de Landcomponent haar detachementen vernieuwd voor de NAVO-opdracht in Afghanistan en de VN-missie in Mali.

De militairen van het 1/3 Bataljon Lansiers uit Marche-en-Famenne zaten voor hun vertrek twee weken in quarantaine in eigen land. Zij vertrokken naar Afghanistan om er deel te nemen aan de NAVO-opdracht Resolute Support Mission.

Daar hebben ze de militairen afgelost van het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn –Grenadiers (1 C/1 Gr) uit Leopoldsburg. Ook zij doorlopen na hun terugkeer in België een quarantaineperiode, maar dan in eigen huis.

Voor de VN-opdracht MINUSMA in Mali hebben de militairen van het Bataljon Jagers te Paard (ISTAR) uit Heverlee collega's van de eigen eenheid afgelost. Ook zij ondergaan een gelijkaardige quarantaineprocedure.

Net als Defensie in zijn geheel, blijft de Landcomponent haar operationele engagementen nakomen. Daarbij houdt ze natuurlijk rekening met de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

#COVID19BELDEF