-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Abdij van Zevenkerken herdenkt Bevrijding

Abdij van Zevenkerken herdenkt Bevrijding

 

Op 9 september werd een uitzonderlijke gebeurtenis herdacht tijdens een speciale plechtigheid in de abdijkerk van Zevenkerken. De vicechef Defensie vertegenwoordigde de Koning en ook de chef Defensie was aanwezig, naast tal van militaire en burgerlijke autoriteiten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verborgen de paters van de Sint-Andriesabdij de vaandels, vlaggen en standaarden omdat koning Leopold III hen dat had gevraagd. In totaal verstopten de paters 36 militaire emblemen. Bij de bevrijding 75 jaar geleden kwamen de emblemen veilig en wel opnieuw boven water.

Tot op vandaag was dit wapenfeit van de paters ongekend in het collectief geheugen. Vaandels en standaarden waren destijds een middel om op het slagveld de troepen van elkaar te onderscheiden. Wanneer de tegenpartij ze kon veroveren, was dat een teken van overwinning.

Een geschiedkundig voorbeeld zijn de vaandels die de graaf van Wellington ooit veroverde op de Napoleontische troepen tijdens de slag van Waterloo. De Britten vervoerden die in 1815 met veel zorg per schip via Oostende naar London. Zo konden ze aan de Britse koning bewijzen dat ze op Napoleon hadden gezegevierd. Tot op vandaag kan je die veroverde vaandels in Wellingtons residentie bewonderen.

Het Belgisch leger heeft die traditie overgenomen. Daarom is een standaard nog altijd een belangrijk symbool voor de eenheden. Meestal toont het vaandel de onderscheiding die de eenheid kreeg en de veldslagen waaraan ze deelnam. Ook de Marine is bijzonder trots op haar vaandel met het Leopoldskoord en het Frans Vuurkruis als onderscheiding naast de vermeldingen Noordzee, Kanaal en Atlantische Oceaan voor haar inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.