-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

7 miljoen mondmaskers verdeeld via Defensie

7 miljoen mondmaskers verdeeld via Defensie

 

Sinds 27 maart verloopt de stockage, de herverpakking, het transport en de distributie van kritisch medisch materiaal via Defensie. Concreet is op dit ogenblik de herverdeling van zeven miljoen mondmaskers lopende.

De Landcomponent draagt bij aan de organisatie en coördinatie van de ontvangst van verschillende ladingen medisch materiaal in de kazerne van Peutie.

In deze nationale logistieke hub behandelen militairen de verschillende binnenkomende ladingen en verzorgen ze het transport naar de verschillende provinciale logistieke hubs naargelang de noden van de ziekenhuizen en hulpdiensten in die provincie. Deze hubs zijn gesitueerd in militaire kazernes en burgerfaciliteiten van de verschillende provincies. Van daaruit gebeurt dan de verdere verdeling naar de verschillende ziekenhuizen en hulpdiensten.