-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

400 nieuwe onderofficieren

400 nieuwe onderofficieren

 

Met de Belgische vlag in de hand hebben zo’n 400 leerling-onderofficieren de eed afgelegd. Dat deden ze op 30 april in de Koninklijke School van Onderofficieren (KSOO), in Sint-Truiden. Voor de kersverse onderofficieren betekent die plechtigheid het officiële begin van hun loopbaan bij Defensie.

“Door de vele militaire autoriteiten hier, ben ik best zenuwachtig”, zegt sergeant Tayeb Maquinay terwijl hij in zijn peloton plaatsneemt. “Maar onze chefs hebben ons goed voorbereid op deze plechtigheid. Normaal gezien kan er niet veel mis gaan.” Tayeb is een van de 250 leerlingen van het departement Militaire vorming. Zij leggen op donderdagmorgen als eerste groep de eed af. Een uur later volgen de zes pelotons met technici.

“Onze school kent twee opleidingen”, legt korpsadjudant Philippe Steegmans uit. “We hebben de schoolse of technische vorming en daarnaast de militaire vorming. De technici gaan op het einde van dit kalenderjaar naar hun wapenschool. De andere leerlingen blijven nog tot 22 juli hier.”

Bij die laatste horen ook sergeanten Amélie l’Homme en Kevin Mangelschots. Allebei weten ze al erg goed welke richting ze uit willen na hun opleiding aan de KSOO. “Ik ga naar de gevechtsgenie”, vertelt Amélie. “Maar eerst moeten we nog naar Aarlen voor een vorming in troepenbescherming.” Haar collega-leerling Kevin Mangelschots knikt bevestigend. “Als onderofficier zal ik in Aarlen nog tien maanden doorbrengen op de infanterieschool. Maar uiteindelijk wil ik paracommando worden.”

De meeste leerlingen vertoefden al een jaar op de school voor onderofficieren. Nu hebben ze officieel hun eed afgelegd en krijgen ze de graad van sergeant opgespeld. Een belangrijk moment, volgens korpsadjudant Philippe Steegmans. “Deze dag is niet het einde maar het begin. Maar voor ons en vooral voor de instructeurs is het wel de kers op de taart”, zegt hij. “Dit dragen onze leerlingen mee tot het einde van hun loopbaan. Daarom hechten we veel belang aan deze dag.”