-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

21 juli: fier op Vigilant Guardian

21 juli: fier op Vigilant Guardian

 

Tijdens het defilé van 21 juli is er ook aandacht voor de militairen die sinds twee jaar de politie ondersteunen. Leden van de Land-, Lucht- en Medische Component zullen een detachement vormen van operatie Vigilant Guardian.

Sinds januari 2015 doet de regering bij de terreurbestrijding een beroep op Defensie. Militairen ondersteunen de federale politie en beveiligen onder hun leiding bepaalde gevoelige plaatsen. Dat gaat door zolang het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) het dreigingsniveau handhaaft op niveau 3: ernstige dreiging voor het hele grondgebied.

Het aantal militairen voor die opdracht groeide van 150 in januari 2015 naar 1.800 in maart 2016. Defensie leverde op een bepaald ogenblik zowel personeel voor de operaties Central Guardian in de gevangenissen, Vigilant Guardian op straat en Spring Guardian bij nucleaire sites. Die twee laatste opdrachten lopen nog steeds verder.

In totaal mag Defensie vandaag 1.250 militairen op straat inzetten, met inbegrip van een reserve van ongeveer 200 militairen. De ontplooide militairen komen vooral van de Landcomponent, met steun van de Lucht- en de Medische component. Ook vrijwilligers van diverse directies en staven van Defensie kunnen na een gerichte training mee aan de slag om hun collega's te ontlasten.

Zowel in november 2015 als in maart 2016 toonden onze militairen hun professionalisme aan. Hun snelle, georganiseerde en robuuste ontplooiing op het nationale grondgebied was slechts mogelijk door hun hoge trainingsniveau.

Defensie en vooral de Landcomponent zijn buitengewoon trots om te mogen waken over de veiligheid van de eigen bevolking. Tegelijk blijven onze militairen ook trainen voor veel complexere taken en opdrachten in buitenlandse operatiegebieden.